Om erbjudandet

Erbjudande 800 Mkr (100% nyemission)
Säkrad andel (%) 56%
Börsvärde efter notering 2341 Mkr
Teckningskurs 76 SEK
Sista teckningsdag 2020-11-24
Antal flaggor 2 stycken
Teckningsåtagande 444 Mkr
Garantiåtagande 0 Mkr
Emissionskostnad 50 Mkr (6.3% av erbjudandet)
Huvudrådgivare Nordea
Certified Adviser/Mentor FNCA
Övriga rådgivare Pareto, Avanza Bank

Bolagsfakta vid notering

Bolag Renewcell
VD Patrik Lundström
Styrelseordförande Mia Hemmingson
Omsättning 2 Mkr
Antal anställda 22
Börsvärde efter notering 2341 Mkr
Nyckelpersoners ägande 9.55 miljoner aktier (31%)
Antal aktier efter notering 30.8 miljoner
Hemsida www.renewcell.com
Huvudkälla Prospekt / Investeringsmemorandum

Storägare

Ägare Innehav Andel
Girincubator 298.9 Mkr 12.8%
Girindus Investments 266.4 Mkr 11.4%
H&M Fashion 237.5 Mkr 10.1%
Almi Invest GreenTech 77.6 Mkr 3.3%
Swedocean 54.9 Mkr 2.3%

Säljande ägare

Ägare Försäljning Andel
- - -

Teckningsåtaganden

Åtagare Belopp Andel
Capital Worlds Investors 130 Mkr 16.3%
AMF Fonder 75 Mkr 9.4%
Handelsbanken Fonder 75 Mkr 9.4%
Swedbank Robur 75 Mkr 9.4%
H&M Fashion 81.2 Mkr 10.1%
Med flera
Totalt åtagande: 444 Mkr 55.5%

Garantiåtaganden

Garant Belopp Andel
- - -
Totalt åtagande: 0 Mkr 0%
Frågor eller synpunkter? Du kan nå oss här.