Noteringen avbröts den 11 mars 2019

Om erbjudandet

Erbjudande 23 Mkr (100% nyemission)
Säkrad andel (%) 0%
Börsvärde efter notering 170 Mkr
Teckningskurs 5.75 SEK
Sista teckningsdag 2019-03-20
Antal flaggor 8 stycken
Teckningsåtagande 0 Mkr
Garantiåtagande 0 Mkr
Emissionskostnad 0 Mkr (0% av erbjudandet)
Huvudrådgivare Pinq Mango Capital Partners, Mangold FK
Certified Adviser/Mentor Mangold FK
Övriga rådgivare N/A

Bolagsfakta vid notering

Bolag Ridercam (inställd)
VD Dominic Berger
Styrelseordförande Per Tamm
Omsättning 0 Mkr
Antal anställda 1
Börsvärde efter notering 170 Mkr
Nyckelpersoners ägande 3 miljoner aktier (10.2%)
Antal aktier efter notering 29.55 miljoner
Hemsida www.ridercamsystems.com
Huvudkälla Prospekt / Investeringsmemorandum

Storägare

Ägare Innehav Andel
Angel Business Club Nominess 57.3 Mkr 33.7%
Jens Scheberg 26.3 Mkr 15.5%
Craig Blake Jones 18.7 Mkr 11%
Dominic Berger 16.6 Mkr 9.8%
WAP Irrevocable Trust 6.6 Mkr 3.9%

Säljande ägare

Ägare Försäljning Andel
- - -

Teckningsåtaganden

Åtagare Belopp Andel
- - -
Totalt åtagande: 0 Mkr 0%

Garantiåtaganden

Garant Belopp Andel
- - -
Totalt åtagande: 0 Mkr 0%
Frågor eller synpunkter? Du kan nå oss här.