Om erbjudandet

Erbjudande 17 Mkr (100% nyemission)
Säkrad andel (%) 73%
Börsvärde efter notering 67 Mkr
Teckningskurs 6.25 DKK
Sista teckningsdag 2018-07-31
Antal flaggor 1 stycken
Teckningsåtagande 10 Mkr
Garantiåtagande 2 Mkr
Emissionskostnad 1.6 Mkr (9.8% av erbjudandet)
Huvudrådgivare Sedermera FK
Certified Adviser/Mentor
Övriga rådgivare Nordnet Bank

Bolagsfakta vid notering

Bolag Risk Intelligence
VD Hans Tino Hansen
Styrelseordförande Jan Holm
Omsättning 15 Mkr
Antal anställda 14
Börsvärde efter notering 67 Mkr
Nyckelpersoners ägande 3.29 miljoner aktier (43%)
Antal aktier efter notering 7.67 miljoner
Hemsida riskintelligence.eu
Huvudkälla Prospekt / Investeringsmemorandum

Storägare

Ägare Innehav Andel
Hans Tino Hansen 26 Mkr 39%
Polaris Maritime 4 Mkr 6%
Stefan Nonboe 3 Mkr 4.5%
Stig Streit Jensen 1.1 Mkr 1.7%
Jimmie Landerman 0.9 Mkr 1.4%

Säljande ägare

Ägare Försäljning Andel
- - -

Teckningsåtaganden

Åtagare Belopp Andel
Christian Mellentin 0.7 Mkr 4.2%
Claus Hansen 0.4 Mkr 2.1%
Gerhard Dal 0.4 Mkr 2.1%
Jens Miöen 0.3 Mkr 1.9%
Jan Holm 0.1 Mkr 0.8%
Med flera
Totalt åtagande: 9.7 Mkr 73.2%

Garantiåtaganden

Garant Belopp Andel
Jens Olsson 0.4 Mkr 2.2%
Peter Nilsson 0.3 Mkr 1.8%
Jimmie Landerman 0.3 Mkr 1.8%
Paginera Invest 0.3 Mkr 1.8%
Christian Månsson 0.2 Mkr 0.9%
Med flera
Totalt åtagande: 2.5 Mkr 14.9%
Frågor eller synpunkter? Du kan nå oss här.