Om erbjudandet

Erbjudande 40 Mkr (100% nyemission)
Säkrad andel (%) 52%
Börsvärde efter notering 164 Mkr
Teckningskurs 14.5 SEK
Sista teckningsdag 2018-11-16
Antal flaggor 2 stycken
Teckningsåtagande 21 Mkr
Garantiåtagande 0 Mkr
Emissionskostnad 3.5 Mkr (8.8% av erbjudandet)
Huvudrådgivare Partner FK
Certified Adviser/Mentor Partner FK
Övriga rådgivare N/A

Bolagsfakta vid notering

Bolag S2Medical
VD Petter Sivlér
Styrelseordförande Martin Zetterström
Omsättning 1 Mkr
Antal anställda 10
Börsvärde efter notering 164 Mkr
Nyckelpersoners ägande 1.9 miljoner aktier (16.8%)
Antal aktier efter notering 11.3 miljoner
Hemsida www.s2m.se
Huvudkälla Prospekt / Investeringsmemorandum

Storägare

Ägare Innehav Andel
SivlerSkog Group 72.5 Mkr 44.3%
Arbona Growth 23.8 Mkr 14.5%
BigState International 3.5 Mkr 2.2%
Strategic Wisdom Nordic 2.4 Mkr 1.5%
Cormac Invest 2 Mkr 1.2%

Säljande ägare

Ägare Försäljning Andel
- - -

Teckningsåtaganden

Åtagare Belopp Andel
BigState International 3.5 Mkr 8.8%
Consensus Lighthouse Asset 2 Mkr 5%
T-bolaget 2 Mkr 5%
Martin Zetterström 1 Mkr 2.5%
Gerhard Dal 0.6 Mkr 1.5%
Med flera
Totalt åtagande: 20.6 Mkr 51.5%

Garantiåtaganden

Garant Belopp Andel
- - -
Totalt åtagande: 0 Mkr 0%
Frågor eller synpunkter? Du kan nå oss här.