Om erbjudandet

Erbjudande 5 Mkr (100% nyemission)
Säkrad andel (%) 64%
Börsvärde efter notering 53 Mkr
Teckningskurs 7 SEK
Sista teckningsdag 2016-12-21
Antal flaggor 8 stycken
Teckningsåtagande 0 Mkr
Garantiåtagande 3 Mkr
Emissionskostnad 0.7 Mkr (14.3% av erbjudandet)
Huvudrådgivare Eminova
Certified Adviser/Mentor
Övriga rådgivare N/A

Bolagsfakta vid notering

Bolag Samtrygg
VD Marcus Lindström
Styrelseordförande Barbro Engman
Omsättning 76 Mkr
Antal anställda 8
Börsvärde efter notering 53 Mkr
Nyckelpersoners ägande Uppgift saknas
Antal aktier efter notering 7.52 miljoner
Hemsida www.samtrygg.se
Huvudkälla Prospekt / Investeringsmemorandum

Storägare

Ägare Innehav Andel
Marcus Lindström 16.2 Mkr 30.7%
Jakob Tivell 6.6 Mkr 12.5%
Cantiagona 4.7 Mkr 8.9%

Säljande ägare

Ägare Försäljning Andel
- - -

Teckningsåtaganden

Åtagare Belopp Andel
- - -
Totalt åtagande: 0 Mkr 63.6%

Garantiåtaganden

Garant Belopp Andel
Abelco 2.9 Mkr 59.2%
R.Näsström 0.2 Mkr 4.4%
Totalt åtagande: 3.1 Mkr 63.6%
Frågor eller synpunkter? Du kan nå oss här.