Om erbjudandet

Erbjudande 2293 Mkr (66% nyemission)
Säkrad andel (%) 0%
Börsvärde efter notering 4635 Mkr
Teckningskurs 25.75 NOK (23.5 - 28)
Sista teckningsdag 2019-10-22
Antal flaggor 3 stycken
Teckningsåtagande 0 Mkr
Garantiåtagande 0 Mkr
Emissionskostnad 49 Mkr (2.1% av erbjudandet)
Huvudrådgivare ABG Sundal Collier, Morgan Stanley, Carnegie, Swedbank
Certified Adviser/Mentor
Övriga rådgivare Thommessen, Latham & Watkins

Bolagsfakta vid notering

Bolag SATS
VD Sondre Gravir
Styrelseordförande Hugo Lund Maurstad
Omsättning 3908 Mkr
Antal anställda 10378
Börsvärde efter notering 4635 Mkr
Nyckelpersoners ägande 7.03 miljoner aktier (4.2%)
Antal aktier efter notering 166.66 miljoner
Hemsida satsgroup.com
Huvudkälla Prospekt / Investeringsmemorandum

Storägare

Ägare Innehav Andel
SATS Group 2118.9 Mkr 45.7%
SATS Management Invest 195.6 Mkr 4.2%
Hansemgruppen 22 Mkr 0.5%

Säljande ägare

Ägare Försäljning Andel
SATS Group 706.3 Mkr 30.8%
SATS Management Invest 65.2 Mkr 2.8%
Hansemgruppen 9.2 Mkr 0.4%

Teckningsåtaganden

Åtagare Belopp Andel
- - -
Totalt åtagande: 0 Mkr 0%

Garantiåtaganden

Garant Belopp Andel
- - -
Totalt åtagande: 0 Mkr 0%
Frågor eller synpunkter? Du kan nå oss här.