Om erbjudandet

Erbjudande 50 Mkr (100% nyemission)
Säkrad andel (%) 76%
Börsvärde efter notering 335 Mkr
Teckningskurs 7.5 SEK
Sista teckningsdag 2021-05-28
Antal flaggor 2 stycken
Teckningsåtagande 38 Mkr
Garantiåtagande 0 Mkr
Emissionskostnad 4.4 Mkr (8.8% av erbjudandet)
Huvudrådgivare Corpura
Certified Adviser/Mentor Corpura
Övriga rådgivare Hagberg & Aneborn FK, Cirio

Bolagsfakta vid notering

Bolag SaveLend Group
VD Ludwig Pettersson
Styrelseordförande Bo Engström
Omsättning 63 Mkr
Antal anställda 46
Börsvärde efter notering 335 Mkr
Nyckelpersoners ägande 20.09 miljoner aktier (44.9%)
Antal aktier efter notering 44.73 miljoner
Hemsida savelendgroup.se
Huvudkälla Prospekt / Investeringsmemorandum

Storägare

Ägare Innehav Andel
Ludwig Pettersson via bolag 71.5 Mkr 21.3%
Halomont Oü 33.5 Mkr 10%
Per Wolf via bolag 27.7 Mkr 8.3%
Jonas Ahlberg via bolag 23.5 Mkr 7%
Jacob Gevcen via bolag 23.2 Mkr 6.9%

Säljande ägare

Ägare Försäljning Andel
- - -

Teckningsåtaganden

Åtagare Belopp Andel
Thoren Tillväxt AB 5 Mkr 10%
Hans Isoz 4 Mkr 8%
Jimmy Jönsson 3 Mkr 6%
Exceca Allocation AB 2 Mkr 4%
Jacob Grapengiesser 0.5 Mkr 1%
Med flera
Totalt åtagande: 38.1 Mkr 75.8%

Garantiåtaganden

Garant Belopp Andel
- - -
Totalt åtagande: 0 Mkr 0%
Frågor eller synpunkter? Du kan nå oss här.