Om erbjudandet

Erbjudande 18 Mkr (100% nyemission)
Säkrad andel (%) 86%
Börsvärde efter notering 105 Mkr
Teckningskurs 13.71 SEK
Sista teckningsdag 2017-03-16
Antal flaggor 7 stycken
Teckningsåtagande 0 Mkr
Garantiåtagande 16 Mkr
Emissionskostnad 2.4 Mkr (13.3% av erbjudandet)
Huvudrådgivare Eminova
Certified Adviser/Mentor
Övriga rådgivare N/A

Bolagsfakta vid notering

Bolag SECITS
VD Hans Molin
Styrelseordförande Gerhard Larsson
Omsättning -
Antal anställda 17
Börsvärde efter notering 105 Mkr
Nyckelpersoners ägande Uppgift saknas
Antal aktier efter notering 7.67 miljoner
Hemsida www.secits.se
Huvudkälla Prospekt / Investeringsmemorandum

Storägare

Ägare Innehav Andel
Pavi IT 17.8 Mkr 17%
Bjässbodarna Invest 17.8 Mkr 17%
Talien Invest 14.4 Mkr 13.7%

Säljande ägare

Ägare Försäljning Andel
- - -

Teckningsåtaganden

Åtagare Belopp Andel
- - -
Totalt åtagande: 0 Mkr 86.1%

Garantiåtaganden

Garant Belopp Andel
Per Vasilis 2 Mkr 11.1%
Ehsan Ashrafi 2.5 Mkr 13.9%
Alexander Albedj 5 Mkr 27.8%
Formue Nord 3 Mkr 16.7%
Med flera
Totalt åtagande: 15.5 Mkr 86.1%
Frågor eller synpunkter? Du kan nå oss här.