Om erbjudandet

Erbjudande 90 Mkr (100% nyemission)
Säkrad andel (%) 83%
Börsvärde efter notering 300 Mkr
Teckningskurs 19.4 SEK
Sista teckningsdag 2017-09-12
Antal flaggor 0 stycken
Teckningsåtagande 75 Mkr
Garantiåtagande 0 Mkr
Emissionskostnad 8.2 Mkr (9.1% av erbjudandet)
Huvudrådgivare Vator
Certified Adviser/Mentor FNCA
Övriga rådgivare Nordnet Bank, Baker & McKenzie

Bolagsfakta vid notering

Bolag Senzagen
VD Anki Malmborg Hager
Styrelseordförande Carl Borrebaeck
Omsättning 0 Mkr
Antal anställda 12
Börsvärde efter notering 300 Mkr
Nyckelpersoners ägande Uppgift saknas
Antal aktier efter notering 15.46 miljoner
Hemsida senzagen.com
Huvudkälla Prospekt / Investeringsmemorandum

Storägare

Ägare Innehav Andel
Carl Borrebaeck 32.5 Mkr 10.9%
Malin Lindstedt 31.3 Mkr 10.5%
Anki Malmborg Hager 7.2 Mkr 2.4%

Säljande ägare

Ägare Försäljning Andel
- - -

Teckningsåtaganden

Åtagare Belopp Andel
Ålandsbanken Ingen uppgift Ingen uppgift
Med flera
Totalt åtagande: 75.1 Mkr 83.4%

Garantiåtaganden

Garant Belopp Andel
- - -
Totalt åtagande: 0 Mkr 0%
Frågor eller synpunkter? Du kan nå oss här.