Om erbjudandet

Erbjudande 175 Mkr (100% nyemission)
Säkrad andel (%) 60%
Börsvärde efter notering 1775 Mkr
Teckningskurs 80 SEK
Sista teckningsdag 2021-11-22
Antal flaggor 1 stycken
Teckningsåtagande 105 Mkr
Garantiåtagande 0 Mkr
Emissionskostnad 13 Mkr (7.1% av erbjudandet)
Huvudrådgivare Pareto
Certified Adviser/Mentor FNCA
Övriga rådgivare Setterwalls, Baker McKenzie

Bolagsfakta vid notering

Bolag SignUp Software
VD Olof Hedin
Styrelseordförande Göran Garvner
Omsättning 176 Mkr
Antal anställda 86
Börsvärde efter notering 1775 Mkr
Nyckelpersoners ägande 17.01 miljoner aktier (76.7%)
Antal aktier efter notering 22.19 miljoner
Hemsida www.signupsoftware.com
Huvudkälla Prospekt / Investeringsmemorandum

Storägare

Ägare Innehav Andel
Göran och Henrik Garvner via SignForm International 1020 Mkr 57.5%
Standout Capital 296 Mkr 16.7%
André Åkerlund och Hans Fajerson via NSU Invest 166.4 Mkr 9.4%
Olof Hedin via Svallet Invest 49.6 Mkr 2.8%
Berenberg 40 Mkr 2.3%

Säljande ägare

Ägare Försäljning Andel
- - -

Teckningsåtaganden

Åtagare Belopp Andel
Creades 40 Mkr 22.9%
Berenberg 40 Mkr 22.9%
Nordea Asset Management 25 Mkr 14.3%
Totalt åtagande: 105 Mkr 60%

Garantiåtaganden

Garant Belopp Andel
- - -
Totalt åtagande: 0 Mkr 0%
Frågor eller synpunkter? Du kan nå oss här.