Om erbjudandet

Erbjudande 341 Mkr (29% nyemission)
Säkrad andel (%) 44%
Börsvärde efter notering 1360 Mkr
Teckningskurs 70 SEK
Sista teckningsdag 2021-06-07
Antal flaggor 1 stycken
Teckningsåtagande 150 Mkr
Garantiåtagande 0 Mkr
Emissionskostnad 27 Mkr (7.9% av erbjudandet)
Huvudrådgivare SEB, Carnegie
Certified Adviser/Mentor
Övriga rådgivare Vinge, White & Case, Nordnet Bank

Bolagsfakta vid notering

Bolag Sleep Cycle
VD Carl Johan Hederoth
Styrelseordförande Lars Berg
Omsättning 163 Mkr
Antal anställda 25
Börsvärde efter notering 1360 Mkr
Nyckelpersoners ägande 0%
Antal aktier efter notering 19.43 miljoner
Hemsida www.sleepcycle.com
Huvudkälla Prospekt / Investeringsmemorandum

Storägare

Ägare Innehav Andel
Pierre Siri via GLA Invest 339.7 Mkr 25%
Maciej Drejak via h265 AB 314.2 Mkr 23.1%
Maciej Drejak via MCGA 314.2 Mkr 23.1%
Handelsbanken Fonder 60 Mkr 4.4%
Petter Wallin 51 Mkr 3.8%

Säljande ägare

Ägare Försäljning Andel
Pierre Siri via GLA Invest 80.3 Mkr 23.6%
Maciej Drejak via h265 AB 74.3 Mkr 21.8%
Maciej Drejak via MCGA 74.3 Mkr 21.8%
Petter Wallin 12.1 Mkr 3.5%

Teckningsåtaganden

Åtagare Belopp Andel
Handelsbanken Fonder 60 Mkr 17.6%
Skandia Fonder 50 Mkr 14.7%
E. Öhman J:or 40 Mkr 11.7%
Totalt åtagande: 150 Mkr 44%

Garantiåtaganden

Garant Belopp Andel
- - -
Totalt åtagande: 0 Mkr 0%
Frågor eller synpunkter? Du kan nå oss här.