Om erbjudandet

Erbjudande 77 Mkr (0% nyemission)
Säkrad andel (%) 40%
Börsvärde efter notering 352 Mkr
Teckningskurs 47 SEK
Sista teckningsdag 2021-09-07
Antal flaggor 0 stycken
Teckningsåtagande 31 Mkr
Garantiåtagande 0 Mkr
Emissionskostnad 2.6 Mkr (3.4% av erbjudandet)
Huvudrådgivare Avanza Bank
Certified Adviser/Mentor FNCA
Övriga rådgivare Törngren Magnell

Bolagsfakta vid notering

Bolag Söder Sportfiske
VD Viktor Gullbrand
Styrelseordförande Josephine Salenstedt
Omsättning 185 Mkr
Antal anställda 45
Börsvärde efter notering 352 Mkr
Nyckelpersoners ägande 5.82 miljoner aktier (77.9%)
Antal aktier efter notering 7.48 miljoner
Hemsida www.sodersportfiske.se
Huvudkälla Prospekt / Investeringsmemorandum

Storägare

Ägare Innehav Andel
Rite Internet Ventures Holding 153.6 Mkr 43.7%
Henrik Sandahl via Esox Lucius Invest 46.5 Mkr 13.2%
Nicklas Jonsson via CapEsox 46.5 Mkr 13.2%
Petter Hedborg via Growthcap 24.4 Mkr 6.9%
Grenspecialisten 10.3 Mkr 2.9%

Säljande ägare

Ägare Försäljning Andel
Nicklas Jonsson via CapEsox 38.4 Mkr 50%
Henrik Sandahl via Esox Lucius Invest 38.4 Mkr 50%

Teckningsåtaganden

Åtagare Belopp Andel
Cervantes Capital 10.3 Mkr 13.5%
Greenspecialisten 10.3 Mkr 13.5%
Cliens Kapitalförvaltning 10.3 Mkr 13.5%
Totalt åtagande: 31 Mkr 40.4%

Garantiåtaganden

Garant Belopp Andel
- - -
Totalt åtagande: 0 Mkr 0%
Frågor eller synpunkter? Du kan nå oss här.