Om erbjudandet

Erbjudande 26 Mkr (100% nyemission)
Säkrad andel (%) 91%
Börsvärde efter notering 100 Mkr
Teckningskurs 29.6 SEK
Sista teckningsdag 2017-02-22
Antal flaggor 4 stycken
Teckningsåtagande 12 Mkr
Garantiåtagande 12 Mkr
Emissionskostnad 3 Mkr (11.5% av erbjudandet)
Huvudrådgivare G&W FK
Certified Adviser/Mentor G&W FK
Övriga rådgivare N/A

Bolagsfakta vid notering

Bolag Sonetel
VD Henrik Thomé
Styrelseordförande Mats Sommarström
Omsättning 24 Mkr
Antal anställda 50
Börsvärde efter notering 100 Mkr
Nyckelpersoners ägande Uppgift saknas
Antal aktier efter notering 3.37 miljoner
Hemsida sonetel.com/sv
Huvudkälla Prospekt / Investeringsmemorandum

Storägare

Ägare Innehav Andel
Henrik Thomé 40.7 Mkr 40.7%
Almi 6.8 Mkr 6.8%
Tim Hansen 5.9 Mkr 5.9%

Säljande ägare

Ägare Försäljning Andel
- - -

Teckningsåtaganden

Åtagare Belopp Andel
Rune Löderup 0.4 Mkr 1.3%
Oliver Molse, m.fl. 0.9 Mkr 3.5%
Henrik Wiman, m.fl. 1.3 Mkr 5%
LMK 1.1 Mkr 4.2%
Dividend 0.4 Mkr 1.3%
Med flera
Totalt åtagande: 11.8 Mkr 90.6%

Garantiåtaganden

Garant Belopp Andel
Rune Löderup 0.4 Mkr 1.3%
Oliver Molse, m.fl. 0.9 Mkr 3.5%
Henrik Wiman, m.fl. 1.3 Mkr 5%
LMK 1.1 Mkr 4.2%
Dividend 0.4 Mkr 1.3%
Med flera
Totalt åtagande: 11.8 Mkr 45.3%
Frågor eller synpunkter? Du kan nå oss här.