Om erbjudandet

Erbjudande 35 Mkr (100% nyemission)
Säkrad andel (%) 80%
Börsvärde efter notering 85 Mkr
Teckningskurs 12.3 SEK
Sista teckningsdag 2020-02-18
Antal flaggor 4 stycken
Teckningsåtagande 28 Mkr
Garantiåtagande 0 Mkr
Emissionskostnad 3.7 Mkr (10.6% av erbjudandet)
Huvudrådgivare Mangold FK
Certified Adviser/Mentor Mangold FK
Övriga rådgivare Schjødt

Bolagsfakta vid notering

Bolag Stayble Therapeutics
VD Andreas Gerward
Styrelseordförande Catharina Bäärnhielm
Omsättning -
Antal anställda 2
Börsvärde efter notering 85 Mkr
Nyckelpersoners ägande 1.31 miljoner aktier (18.9%)
Antal aktier efter notering 6.92 miljoner
Hemsida staybletherapeutics.se
Huvudkälla Prospekt / Investeringsmemorandum

Storägare

Ägare Innehav Andel
Stiftelsen Chalmers Tekniska Högskola 11.7 Mkr 13.7%
Kjell Olmarker 8.6 Mkr 10.1%
Almi Invest 7.3 Mkr 8.6%
K-Svets Venture 4.7 Mkr 5.5%
Andreas Gerward 4.1 Mkr 4.8%

Säljande ägare

Ägare Försäljning Andel
- - -

Teckningsåtaganden

Åtagare Belopp Andel
Bertil Lindkvist 2.8 Mkr 8%
Dragfast AB 2.5 Mkr 7%
Jens Olsson 1.6 Mkr 4.6%
Mangold FK 1.4 Mkr 4%
Mikael Blihagen 1.2 Mkr 3.5%
Med flera
Totalt åtagande: 28 Mkr 79.9%

Garantiåtaganden

Garant Belopp Andel
- - -
Totalt åtagande: 0 Mkr 0%
Frågor eller synpunkter? Du kan nå oss här.