Om erbjudandet

Erbjudande 24 Mkr (100% nyemission)
Säkrad andel (%) 81%
Börsvärde efter notering 97 Mkr
Teckningskurs 5 SEK
Sista teckningsdag 2017-03-17
Antal flaggor 6 stycken
Teckningsåtagande 14 Mkr
Garantiåtagande 5 Mkr
Emissionskostnad 3.7 Mkr (15.7% av erbjudandet)
Huvudrådgivare Göteborg Corp.
Certified Adviser/Mentor G&W FK
Övriga rådgivare Aqurat

Bolagsfakta vid notering

Bolag Tangiamo Touch
VD Mats Nordahl
Styrelseordförande Jan Bengtsson
Omsättning 4 Mkr
Antal anställda 9
Börsvärde efter notering 97 Mkr
Nyckelpersoners ägande Uppgift saknas
Antal aktier efter notering 19.35 miljoner
Hemsida www.tangiamo.com
Huvudkälla Prospekt / Investeringsmemorandum

Storägare

Ägare Innehav Andel
Glenn Mörk 7.1 Mkr 7.3%
G&W FK 3.4 Mkr 3.6%
Niclas Löwgren 2.2 Mkr 2.3%
Gerhard Dal 1.8 Mkr 1.9%

Säljande ägare

Ägare Försäljning Andel
- - -

Teckningsåtaganden

Åtagare Belopp Andel
Ospecifierat 14 Mkr 59.6%
Totalt åtagande: 14 Mkr 80.9%

Garantiåtaganden

Garant Belopp Andel
Ospecifierat 5 Mkr 21.3%
Totalt åtagande: 5 Mkr 21.3%
Frågor eller synpunkter? Du kan nå oss här.