Om erbjudandet

Erbjudande 800 Mkr (100% nyemission)
Säkrad andel (%) 61%
Börsvärde efter notering 1010 Mkr
Teckningskurs 100 SEK
Sista teckningsdag 2021-06-23
Antal flaggor 1 stycken
Teckningsåtagande 491 Mkr
Garantiåtagande 0 Mkr
Emissionskostnad 21 Mkr (2.6% av erbjudandet)
Huvudrådgivare Carnegie
Certified Adviser/Mentor
Övriga rådgivare DNB

Bolagsfakta vid notering

Bolag tbd30
VD Anders Lönnqvist
Styrelseordförande Ingrid Bonde
Omsättning -
Antal anställda 3
Börsvärde efter notering 1010 Mkr
Nyckelpersoners ägande 2.85 miljoner aktier (28.2%)
Antal aktier efter notering 10.1 miljoner
Hemsida tbd30.se
Huvudkälla Prospekt / Investeringsmemorandum

Storägare

Ägare Innehav Andel
Anders Lönnqvist via Servisen Investment Management 124.9 Mkr 12.4%
Anders Böös via AGB Kronolund 124.9 Mkr 12.4%
RoosGruppen 80 Mkr 7.9%
Carnegie Fonder 68 Mkr 6.7%
Lannebo Fonder 68 Mkr 6.7%

Säljande ägare

Ägare Försäljning Andel
- - -

Teckningsåtaganden

Åtagare Belopp Andel
RoosGruppen 80 Mkr 10%
Carnegie Fonder 68 Mkr 8.5%
Lannebo Fonder 68 Mkr 8.5%
Nordic Cross Asset Management 50 Mkr 6.3%
Norron 50 Mkr 6.3%
Med flera
Totalt åtagande: 491 Mkr 61.4%

Garantiåtaganden

Garant Belopp Andel
- - -
Totalt åtagande: 0 Mkr 0%
Frågor eller synpunkter? Du kan nå oss här.