Om erbjudandet

Erbjudande 15 Mkr (100% nyemission)
Säkrad andel (%) 53%
Börsvärde efter notering 60 Mkr
Teckningskurs 20 SEK
Sista teckningsdag 2017-05-30
Antal flaggor 1 stycken
Teckningsåtagande 8 Mkr
Garantiåtagande 0 Mkr
Emissionskostnad 0.8 Mkr (5% av erbjudandet)
Huvudrådgivare Mangold FK
Certified Adviser/Mentor Mangold FK
Övriga rådgivare Wistrand

Bolagsfakta vid notering

Bolag TC Connect
VD Ulf Carlzon
Styrelseordförande Ole Oftedal
Omsättning 168 Mkr
Antal anställda 41
Börsvärde efter notering 60 Mkr
Nyckelpersoners ägande Uppgift saknas
Antal aktier efter notering 3 miljoner
Hemsida tcconnect.no
Huvudkälla Prospekt / Investeringsmemorandum

Storägare

Ägare Innehav Andel
TPE 45 Mkr 75%
Ole Oftedal 2 Mkr 3.3%
Mangold FK 1.3 Mkr 2.2%

Säljande ägare

Ägare Försäljning Andel
- - -

Teckningsåtaganden

Åtagare Belopp Andel
Ole Oftedal 2 Mkr 13.3%
Mangold FK 1.3 Mkr 8.7%
GoMobile 0.5 Mkr 3.3%
Med flera
Totalt åtagande: 8 Mkr 53.3%

Garantiåtaganden

Garant Belopp Andel
- - -
Totalt åtagande: 0 Mkr 0%
Frågor eller synpunkter? Du kan nå oss här.