Om erbjudandet

Erbjudande 9 Mkr (100% nyemission)
Säkrad andel (%) 0%
Börsvärde efter notering 44 Mkr
Teckningskurs 2.7 SEK
Sista teckningsdag 2017-12-07
Antal flaggor 5 stycken
Teckningsåtagande 0 Mkr
Garantiåtagande 0 Mkr
Emissionskostnad 0.7 Mkr (7.9% av erbjudandet)
Huvudrådgivare Axier
Certified Adviser/Mentor
Övriga rådgivare Mangold FK

Bolagsfakta vid notering

Bolag Tectona Capital
VD Johan Skålén
Styrelseordförande Jason Tummings
Omsättning -
Antal anställda 4
Börsvärde efter notering 44 Mkr
Nyckelpersoners ägande 4.55 miljoner aktier (27.7%)
Antal aktier efter notering 16.43 miljoner
Hemsida www.tectona.se
Huvudkälla Prospekt / Investeringsmemorandum

Storägare

Ägare Innehav Andel
Johan Skålén 11.2 Mkr 25.3%
Nicklas Jörgensen 3.4 Mkr 7.7%
Bengt Thorn 2.1 Mkr 4.8%

Säljande ägare

Ägare Försäljning Andel
- - -

Teckningsåtaganden

Åtagare Belopp Andel
- - -
Totalt åtagande: 0 Mkr 0%

Garantiåtaganden

Garant Belopp Andel
- - -
Totalt åtagande: 0 Mkr 0%
Frågor eller synpunkter? Du kan nå oss här.