Om erbjudandet

Erbjudande 20 Mkr (100% nyemission)
Säkrad andel (%) 80%
Börsvärde efter notering 100 Mkr
Teckningskurs 8 SEK (1 TO per 1 aktie)
Sista teckningsdag 2021-04-20
Antal flaggor 4 stycken
Teckningsåtagande 16 Mkr
Garantiåtagande 0 Mkr
Emissionskostnad 3.2 Mkr (16% av erbjudandet)
Huvudrådgivare Mangold FK
Certified Adviser/Mentor Mangold FK
Övriga rådgivare Delphi

Bolagsfakta vid notering

Bolag Tellusgruppen
VD Bijan Fahimi
Styrelseordförande Thomas Gür
Omsättning 187 Mkr
Antal anställda 320
Börsvärde efter notering 100 Mkr
Nyckelpersoners ägande 9.67 miljoner aktier (77.1%)
Antal aktier efter notering 12.53 miljoner
Hemsida tellusgruppen.se
Huvudkälla Prospekt / Investeringsmemorandum

Storägare

Ägare Innehav Andel
Bina Holding 76 Mkr 75.8%
Malin Hökeberg 4.1 Mkr 4.1%
P&CS invest 3 Mkr 3%
Mangold FK 2.4 Mkr 2.4%
Gerhard Dal 1.3 Mkr 1.3%

Säljande ägare

Ägare Försäljning Andel
- - -

Teckningsåtaganden

Åtagare Belopp Andel
P&CS invest 3 Mkr 15%
Mangold FK 2.4 Mkr 12.2%
Gerhard Dal 1.3 Mkr 6.5%
Per Nilsson 1.1 Mkr 5.5%
Per Vasilis 0.9 Mkr 4.3%
Med flera
Totalt åtagande: 16 Mkr 80%

Garantiåtaganden

Garant Belopp Andel
- - -
Totalt åtagande: 0 Mkr 0%
Frågor eller synpunkter? Du kan nå oss här.