Om erbjudandet

Erbjudande 51 Mkr (78% nyemission)
Säkrad andel (%) 47%
Börsvärde efter notering 160 Mkr
Teckningskurs 22 SEK
Sista teckningsdag 2017-12-04
Antal flaggor 2 stycken
Teckningsåtagande 24 Mkr
Garantiåtagande 0 Mkr
Emissionskostnad 4 Mkr (7.9% av erbjudandet)
Huvudrådgivare Arctic Securities
Certified Adviser/Mentor Arctic Securities
Övriga rådgivare Vinge

Bolagsfakta vid notering

Bolag Tempest Security
VD Andrew Spry
Styrelseordförande Anders Laurn
Omsättning 160 Mkr
Antal anställda 239
Börsvärde efter notering 160 Mkr
Nyckelpersoners ägande 3.84 miljoner aktier (52.9%)
Antal aktier efter notering 7.27 miljoner
Hemsida tempest.se
Huvudkälla Prospekt / Investeringsmemorandum

Storägare

Ägare Innehav Andel
Andrew Spry 40.1 Mkr 25.1%
Thomas Löfving 40 Mkr 25%
Thomas Cavas 11.2 Mkr 7%

Säljande ägare

Ägare Försäljning Andel
Andrew Spry 4.5 Mkr 8.9%
Thomas Löfving 4.5 Mkr 8.9%
Thomas Cavas 1.3 Mkr 2.5%
Lennarth Ädel 0.7 Mkr 1.4%

Teckningsåtaganden

Åtagare Belopp Andel
Swedbank Robur 15 Mkr 29.6%
Daniel Güner 3 Mkr 5.9%
Ivium Partners 3 Mkr 5.9%
Navare Invest 3 Mkr 5.9%
Totalt åtagande: 24 Mkr 47.4%

Garantiåtaganden

Garant Belopp Andel
- - -
Totalt åtagande: 0 Mkr 0%
Frågor eller synpunkter? Du kan nå oss här.