Om erbjudandet

Erbjudande 24 Mkr (100% nyemission)
Säkrad andel (%) 60%
Börsvärde efter notering 138 Mkr
Teckningskurs 19 SEK
Sista teckningsdag 2017-11-10
Antal flaggor 2 stycken
Teckningsåtagande 14 Mkr
Garantiåtagande 0 Mkr
Emissionskostnad 1 Mkr (4.2% av erbjudandet)
Huvudrådgivare Eminova
Certified Adviser/Mentor
Övriga rådgivare N/A

Bolagsfakta vid notering

Bolag TimePeopleGroup
VD Magnus Lönn
Styrelseordförande Bo Nordlander
Omsättning 108 Mkr
Antal anställda 93
Börsvärde efter notering 138 Mkr
Nyckelpersoners ägande 5.51 miljoner aktier (76%)
Antal aktier efter notering 7.25 miljoner
Hemsida www.timepeoplegroup.com
Huvudkälla Prospekt / Investeringsmemorandum

Storägare

Ägare Innehav Andel
Hans Nygren 38.3 Mkr 27.8%
Montsinary 38.6 Mkr 28%
Giraff Data 20.9 Mkr 15.1%

Säljande ägare

Ägare Försäljning Andel
- - -

Teckningsåtaganden

Åtagare Belopp Andel
H.Nygren 4.3 Mkr 18%
Giraff Data 2.3 Mkr 9.6%
Montsinary 4.3 Mkr 18%
Med flera
Totalt åtagande: 14.3 Mkr 60%

Garantiåtaganden

Garant Belopp Andel
- - -
Totalt åtagande: 0 Mkr 0%
Frågor eller synpunkter? Du kan nå oss här.