Om erbjudandet

Erbjudande 22 Mkr (100% nyemission)
Säkrad andel (%) 100%
Börsvärde efter notering 194 Mkr
Teckningskurs 12.9 SEK
Sista teckningsdag 2017-11-24
Antal flaggor 6 stycken
Teckningsåtagande 11 Mkr
Garantiåtagande 11 Mkr
Emissionskostnad 0.9 Mkr (4.1% av erbjudandet)
Huvudrådgivare Eminova
Certified Adviser/Mentor Eminova
Övriga rådgivare N/A

Bolagsfakta vid notering

Bolag Toadman Interactive
VD Robin Flodin
Styrelseordförande Alexander Albedj
Omsättning 11 Mkr
Antal anställda 25
Börsvärde efter notering 194 Mkr
Nyckelpersoners ägande Uppgift saknas
Antal aktier efter notering 15.05 miljoner
Hemsida toadmaninteractive.com
Huvudkälla Prospekt / Investeringsmemorandum

Storägare

Ägare Innehav Andel
Robin Flodin 49.2 Mkr 25.4%
Rasmud Davidsson 49.2 Mkr 25.4%
Fatshark 12.9 Mkr 6.7%

Säljande ägare

Ägare Försäljning Andel
- - -

Teckningsåtaganden

Åtagare Belopp Andel
Sonny Johansson 2.6 Mkr 11.7%
Georg Vesslund 1.1 Mkr 4.8%
Johan Halldoff 1 Mkr 4.7%
Alexander Albedj 0.3 Mkr 1.5%
Med flera
Totalt åtagande: 11 Mkr 100%

Garantiåtaganden

Garant Belopp Andel
Alexander Albedj Ingen uppgift Ingen uppgift
Totalt åtagande: 11 Mkr 50%
Frågor eller synpunkter? Du kan nå oss här.