Om erbjudandet

Erbjudande 10 Mkr (100% nyemission)
Säkrad andel (%) 52%
Börsvärde efter notering 50 Mkr
Teckningskurs 6.9 SEK
Sista teckningsdag 2017-11-06
Antal flaggor 1 stycken
Teckningsåtagande 5 Mkr
Garantiåtagande 0 Mkr
Emissionskostnad 1.2 Mkr (12% av erbjudandet)
Huvudrådgivare InWest Corp.
Certified Adviser/Mentor
Övriga rådgivare Aktieinvest

Bolagsfakta vid notering

Bolag Touchtech
VD Deniz Chaban
Styrelseordförande Gösta Blomqvist
Omsättning 4 Mkr
Antal anställda 9
Börsvärde efter notering 50 Mkr
Nyckelpersoners ägande Uppgift saknas
Antal aktier efter notering 7.23 miljoner
Hemsida www.touchtech.com
Huvudkälla Prospekt / Investeringsmemorandum

Storägare

Ägare Innehav Andel
Deniz Chaban 7.5 Mkr 15.1%
Greenfield 5 Mkr 10.1%
Sebastian Hartman 4.7 Mkr 9.4%
Almi 4.6 Mkr 9.1%
Sonny Johansson 2 Mkr 3.9%

Säljande ägare

Ägare Försäljning Andel
- - -

Teckningsåtaganden

Åtagare Belopp Andel
Per Nilsson 0.3 Mkr 3.2%
Christian Berger, m.fl. 0.3 Mkr 2.5%
Oliver Molse, m.fl. 0.2 Mkr 1.6%
Gerhard Dal 0.1 Mkr 1.3%
Sonny Johansson 0.3 Mkr 2.5%
Med flera
Totalt åtagande: 5.2 Mkr 52%

Garantiåtaganden

Garant Belopp Andel
- - -
Totalt åtagande: 0 Mkr 0%
Frågor eller synpunkter? Du kan nå oss här.