Om erbjudandet

Erbjudande 250 Mkr (100% nyemission)
Säkrad andel (%) 74%
Börsvärde efter notering 736 Mkr
Teckningskurs 50 SEK
Sista teckningsdag 2020-02-12
Antal flaggor 1 stycken
Teckningsåtagande 185 Mkr
Garantiåtagande 0 Mkr
Emissionskostnad 14 Mkr (5.5% av erbjudandet)
Huvudrådgivare Avanza Bank
Certified Adviser/Mentor Avanza Bank
Övriga rådgivare Delphi

Bolagsfakta vid notering

Bolag Train Alliance
VD Joakim Weijmer
Styrelseordförande Otto Persson
Omsättning 126 Mkr
Antal anställda Ingen uppgift
Börsvärde efter notering 736 Mkr
Nyckelpersoners ägande 2.31 miljoner aktier (15.7%)
Antal aktier efter notering 14.72 miljoner
Hemsida trainalliance.se
Huvudkälla Prospekt / Investeringsmemorandum

Storägare

Ägare Innehav Andel
ITG Ingenieur- Tief und Gleisbau 75.4 Mkr 10.3%
Sven Jemsten 61.5 Mkr 8.4%
PriorNilsson 50 Mkr 6.8%
Investment AB Spiltan 50 Mkr 6.8%
Polar Structure 35 Mkr 4.8%

Säljande ägare

Ägare Försäljning Andel
- - -

Teckningsåtaganden

Åtagare Belopp Andel
PriorNilsson 50 Mkr 20%
Investment AB Spiltan 50 Mkr 20%
ITG Ingenieur- Tief und Gleisbau 50 Mkr 20%
Polar Structure 35 Mkr 14%
Totalt åtagande: 185 Mkr 74%

Garantiåtaganden

Garant Belopp Andel
- - -
Totalt åtagande: 0 Mkr 0%
Frågor eller synpunkter? Du kan nå oss här.