Om erbjudandet

Erbjudande 110 Mkr (100% nyemission)
Säkrad andel (%) 66%
Börsvärde efter notering 298 Mkr
Teckningskurs 15 SEK
Sista teckningsdag 2017-06-28
Antal flaggor 3 stycken
Teckningsåtagande 44 Mkr
Garantiåtagande 29 Mkr
Emissionskostnad 7 Mkr (6.4% av erbjudandet)
Huvudrådgivare Mangold FK
Certified Adviser/Mentor Mangold FK
Övriga rådgivare Westermark

Bolagsfakta vid notering

Bolag Urb-it
VD Fredrik Warstedt
Styrelseordförande Lage Jonason
Omsättning 0 Mkr
Antal anställda 49
Börsvärde efter notering 298 Mkr
Nyckelpersoners ägande Uppgift saknas
Antal aktier efter notering 19.86 miljoner
Hemsida urb-it.com/sv
Huvudkälla Prospekt / Investeringsmemorandum

Storägare

Ägare Innehav Andel
Lage Jonason 119.9 Mkr 40.2%
Swedbank Robur 25 Mkr 8.4%
Erik Mitteregger 18.2 Mkr 6.1%
Gerald Engström 17.1 Mkr 5.7%

Säljande ägare

Ägare Försäljning Andel
- - -

Teckningsåtaganden

Åtagare Belopp Andel
Swedbank Robur 25 Mkr 22.7%
Graffe 3 Mkr 2.7%
Zenith 5 Mkr 4.6%
Invus 3 Mkr 2.7%
Med flera
Totalt åtagande: 44.2 Mkr 66.3%

Garantiåtaganden

Garant Belopp Andel
Lage Jonason 14.5 Mkr 13.2%
Gerald Engström 10 Mkr 9.1%
Erik Mitteregger 2.5 Mkr 2.3%
Mangold FK 1.7 Mkr 1.6%
Med flera
Totalt åtagande: 28.7 Mkr 26.1%
Frågor eller synpunkter? Du kan nå oss här.