Om erbjudandet

Erbjudande 69 Mkr (43% nyemission)
Säkrad andel (%) 74%
Börsvärde efter notering 195 Mkr
Teckningskurs 15.3 SEK
Sista teckningsdag 2019-05-17
Antal flaggor 2 stycken
Teckningsåtagande 51 Mkr
Garantiåtagande 0 Mkr
Emissionskostnad 4 Mkr (5.8% av erbjudandet)
Huvudrådgivare Partner FK
Certified Adviser/Mentor Mangold FK
Övriga rådgivare N/A

Bolagsfakta vid notering

Bolag Vertiseit
VD Johan Lind
Styrelseordförande Vilhelm Schottenius
Omsättning 79 Mkr
Antal anställda 49
Börsvärde efter notering 195 Mkr
Nyckelpersoners ägande 9.61 miljoner aktier (75.3%)
Antal aktier efter notering 12.76 miljoner
Hemsida www.vertiseit.se
Huvudkälla Prospekt / Investeringsmemorandum

Storägare

Ägare Innehav Andel
Johan Lind 32.8 Mkr 16.8%
Adrian Eriksson 30.6 Mkr 15.7%
Vilhelm Schottenius 23.8 Mkr 12.2%
Oskar Edespong 18.5 Mkr 9.5%
Jonas Lagerqvist 16.5 Mkr 8.5%

Säljande ägare

Ägare Försäljning Andel
Körberg & Co Annonsbyrå 11.9 Mkr 17.2%
Adrian Eriksson 11.2 Mkr 16.2%
Johan Lind 9 Mkr 13.1%
Jan Kjellman 4.4 Mkr 6.4%
Oskar Edespong 2.6 Mkr 3.7%

Teckningsåtaganden

Åtagare Belopp Andel
Jonas Lagerqvist 9.9 Mkr 14.3%
Simplicity 2.5 Mkr 3.6%
Per Vasilis 1.5 Mkr 2.2%
Gerhard Dal 1 Mkr 1.5%
Philip Löchen 1 Mkr 1.5%
Med flera
Totalt åtagande: 51.4 Mkr 74.4%

Garantiåtaganden

Garant Belopp Andel
- - -
Totalt åtagande: 0 Mkr 0%
Frågor eller synpunkter? Du kan nå oss här.