Notering avbröts 2018-11-12

Om erbjudandet

Erbjudande 23 Mkr (100% nyemission)
Säkrad andel (%) 80%
Börsvärde efter notering 96 Mkr
Teckningskurs 5 SEK
Sista teckningsdag 2018-10-26
Antal flaggor 5 stycken
Teckningsåtagande 0 Mkr
Garantiåtagande 18 Mkr
Emissionskostnad 2.6 Mkr (11.3% av erbjudandet)
Huvudrådgivare Aqurat
Certified Adviser/Mentor N/A
Övriga rådgivare N/A

Bolagsfakta vid notering

Bolag Vilhelmina Mineral
VD Peter Hjorth
Styrelseordförande Michael Timmins
Omsättning -
Antal anställda 0
Börsvärde efter notering 96 Mkr
Nyckelpersoners ägande 3.36 miljoner aktier (17.6%)
Antal aktier efter notering 19.13 miljoner
Hemsida vilhelminamineral.com
Huvudkälla Prospekt / Investeringsmemorandum

Storägare

Ägare Innehav Andel
Vilhelmina Minerals 34.6 Mkr 36.2%
Lovisagruvan 7 Mkr 7.3%
Jonas Dahlöf 6.3 Mkr 6.5%
Upscale 5.3 Mkr 5.5%
Lovisagruvan Utveckling 3 Mkr 3.1%

Säljande ägare

Ägare Försäljning Andel
- - -

Teckningsåtaganden

Åtagare Belopp Andel
- - -
Totalt åtagande: 0 Mkr 80%

Garantiåtaganden

Garant Belopp Andel
Vilhelmina Minerals 9.2 Mkr 40%
Dividend 2 Mkr 8.7%
Jörns Bullmarknad 1.8 Mkr 7.8%
Rune Löderup 0.8 Mkr 3.3%
Gerhard Dal 0.5 Mkr 2.2%
Med flera
Totalt åtagande: 18.4 Mkr 80%
Frågor eller synpunkter? Du kan nå oss här.