Om erbjudandet

Erbjudande 102 Mkr (100% nyemission)
Säkrad andel (%) 72%
Börsvärde efter notering 376 Mkr
Teckningskurs 91 DKK
Sista teckningsdag 2018-06-20
Antal flaggor 3 stycken
Teckningsåtagande 73 Mkr
Garantiåtagande 0 Mkr
Emissionskostnad 5.2 Mkr (5.1% av erbjudandet)
Huvudrådgivare Västra Hamnen
Certified Adviser/Mentor Västra Hamnen
Övriga rådgivare Avanza Bank, Nordnet Bank, Mazanti-Andersen Advokat, Danske Bank

Bolagsfakta vid notering

Bolag ViroGates
VD Jakob Knudsen
Styrelseordförande Lars Kongsbak
Omsättning 2 Mkr
Antal anställda 6
Börsvärde efter notering 376 Mkr
Nyckelpersoners ägande 0.56 miljoner aktier (18.3%)
Antal aktier efter notering 3.03 miljoner
Hemsida www.virogates.com
Huvudkälla Prospekt / Investeringsmemorandum

Storägare

Ägare Innehav Andel
Niels Peter Louis-Hansen 90.7 Mkr 24.2%
Kim Ginnerup 40.3 Mkr 10.7%
Lars Krogsgaard 40.3 Mkr 10.7%
Mads Kjær 23.3 Mkr 6.2%
Jesper Eugen-Olsen 19.8 Mkr 5.3%

Säljande ägare

Ägare Försäljning Andel
- - -

Teckningsåtaganden

Åtagare Belopp Andel
LMK 13.6 Mkr 13.3%
Niels Peter Louis-Hansen 11.2 Mkr 10.9%
A & C Følsgaard Invest 10.2 Mkr 10%
Kim Ginnerup 10.3 Mkr 10.1%
Lars Krogsgaard 10.3 Mkr 10.1%
Med flera
Totalt åtagande: 73.1 Mkr 71.7%

Garantiåtaganden

Garant Belopp Andel
- - -
Totalt åtagande: 0 Mkr 0%
Frågor eller synpunkter? Du kan nå oss här.