Om erbjudandet

Erbjudande 25 Mkr (100% nyemission)
Säkrad andel (%) 80%
Börsvärde efter notering 91 Mkr
Teckningskurs 11 SEK
Sista teckningsdag 2021-06-23
Antal flaggor 5 stycken
Teckningsåtagande 20 Mkr
Garantiåtagande 0 Mkr
Emissionskostnad 3.1 Mkr (12.4% av erbjudandet)
Huvudrådgivare Mangold FK
Certified Adviser/Mentor Mangold FK
Övriga rådgivare Schjødt

Bolagsfakta vid notering

Bolag Wyld Networks 
VD Alastair Williamson
Styrelseordförande Mats Andersson
Omsättning 3 Mkr
Antal anställda 12
Börsvärde efter notering 91 Mkr
Nyckelpersoners ägande 0.17 miljoner aktier (2%)
Antal aktier efter notering 8.27 miljoner
Hemsida wyldnetworks.com
Huvudkälla Prospekt / Investeringsmemorandum

Storägare

Ägare Innehav Andel
Tern 55.2 Mkr 60.7%
Wardhaman Family 13 Mkr 14.3%
Mangold 3 Mkr 3.3%
Ylber Rexhepi 1 Mkr 1.1%
Tuvedalen 1 Mkr 1.1%

Säljande ägare

Ägare Försäljning Andel
- - -

Teckningsåtaganden

Åtagare Belopp Andel
Tern 3.5 Mkr 14.1%
Mangold FK 3 Mkr 12.1%
Ylber Rexhepi 1 Mkr 3.9%
Tuvedalen 1 Mkr 3.9%
Bernhard von der Osten-Sacken 0.5 Mkr 1.9%
Med flera
Totalt åtagande: 20 Mkr 80%

Garantiåtaganden

Garant Belopp Andel
- - -
Totalt åtagande: 0 Mkr 0%
Frågor eller synpunkter? Du kan nå oss här.