Om erbjudandet

Erbjudande 60 Mkr (100% nyemission)
Säkrad andel (%) 63%
Börsvärde efter notering 200 Mkr
Teckningskurs 13.7 SEK
Sista teckningsdag 2017-04-04
Antal flaggor 3 stycken
Teckningsåtagande 38 Mkr
Garantiåtagande 0 Mkr
Emissionskostnad 6 Mkr (10% av erbjudandet)
Huvudrådgivare Redeye
Certified Adviser/Mentor Redeye
Övriga rådgivare Aktieinvest, Ramberg Advokater

Bolagsfakta vid notering

Bolag XMReality
VD Johan Castevall
Styrelseordförande Claes Nylander
Omsättning 5 Mkr
Antal anställda 10
Börsvärde efter notering 200 Mkr
Nyckelpersoners ägande Uppgift saknas
Antal aktier efter notering 14.61 miljoner
Hemsida xmreality.se
Huvudkälla Prospekt / Investeringsmemorandum

Storägare

Ägare Innehav Andel
Almi 13.7 Mkr 6.9%
Rambas 11.4 Mkr 5.7%
Per Carleberg 11 Mkr 5.5%

Säljande ägare

Ägare Försäljning Andel
- - -

Teckningsåtaganden

Åtagare Belopp Andel
AMF Fonder 15.1 Mkr 25.1%
Handelsbanken Fonder 9.6 Mkr 16%
C World Wide 6.9 Mkr 11.4%
Industrial Development 4.9 Mkr 8.2%
Sverker Martin-Löf 0 Mkr 0.1%
Med flera
Totalt åtagande: 38 Mkr 63.3%

Garantiåtaganden

Garant Belopp Andel
- - -
Totalt åtagande: 0 Mkr 0%
Frågor eller synpunkter? Du kan nå oss här.