Om erbjudandet

Erbjudande 45 Mkr (100% nyemission)
Säkrad andel (%) 82%
Börsvärde efter notering 207 Mkr
Teckningskurs 6 SEK
Sista teckningsdag 2021-06-09
Antal flaggor 2 stycken
Teckningsåtagande 37 Mkr
Garantiåtagande 0 Mkr
Emissionskostnad 3.5 Mkr (7.8% av erbjudandet)
Huvudrådgivare Göteborg Corp.
Certified Adviser/Mentor Göteborg Corp.
Övriga rådgivare Aqurat

Bolagsfakta vid notering

Bolag Xpecunia
VD Daniel Moström
Styrelseordförande Andreas Hall
Omsättning 9 Mkr
Antal anställda 1
Börsvärde efter notering 207 Mkr
Nyckelpersoners ägande 5.51 miljoner aktier (16%)
Antal aktier efter notering 34.44 miljoner
Hemsida xpecunia.se
Huvudkälla Prospekt / Investeringsmemorandum

Storägare

Ägare Innehav Andel
Jörns Bullmarknad 30 Mkr 14.5%
Daniel Moström 29.8 Mkr 14.4%
FAAV Invest 23.3 Mkr 11.3%
TopRight Noric 6.6 Mkr 3.2%
Taptum Finance 3.7 Mkr 1.8%

Säljande ägare

Ägare Försäljning Andel
- - -

Teckningsåtaganden

Åtagare Belopp Andel
Milan Pournouri 2 Mkr 4.5%
Vahid Toosi 2 Mkr 4.4%
Oliver Aleksov 2 Mkr 4.4%
Per Vasilis 2 Mkr 4.4%
Marcus Kinnander 1.7 Mkr 3.7%
Med flera
Totalt åtagande: 37 Mkr 82.2%

Garantiåtaganden

Garant Belopp Andel
- - -
Totalt åtagande: 0 Mkr 0%
Frågor eller synpunkter? Du kan nå oss här.