Om erbjudandet

Erbjudande 35 Mkr (100% nyemission)
Säkrad andel (%) 71%
Börsvärde efter notering 105 Mkr
Teckningskurs 5.3 SEK
Sista teckningsdag 2019-10-07
Antal flaggor 2 stycken
Teckningsåtagande 25 Mkr
Garantiåtagande 0 Mkr
Emissionskostnad 4 Mkr (11.4% av erbjudandet)
Huvudrådgivare Eminova
Certified Adviser/Mentor Eminova
Övriga rådgivare Eversheds Sutherland Advokatbyrå

Bolagsfakta vid notering

Bolag ZignSec
VD Jonas Ingelström
Styrelseordförande Alexander Albedj
Omsättning 4 Mkr
Antal anställda 10
Börsvärde efter notering 105 Mkr
Nyckelpersoners ägande 1.74 miljoner aktier (8.8%)
Antal aktier efter notering 19.72 miljoner
Hemsida zignsec.com
Huvudkälla Prospekt / Investeringsmemorandum

Storägare

Ägare Innehav Andel
Retsoobe 14.9 Mkr 14.2%
NFT Venture 13.4 Mkr 12.9%
Bengt Braun Förvaltnings 9.1 Mkr 8.8%
Leif GW Persson 6.9 Mkr 6.6%
Alexander Albedj 3.8 Mkr 3.6%

Säljande ägare

Ägare Försäljning Andel
- - -

Teckningsåtaganden

Åtagare Belopp Andel
Leif GW Persson 3.5 Mkr 9.9%
Johan Svensson 2.5 Mkr 7.1%
Love Carlsson 2.2 Mkr 6.2%
Andreas Johansson 1.8 Mkr 5.2%
Östen Carlsson 1.8 Mkr 5.2%
Totalt åtagande: 25 Mkr 70.9%

Garantiåtaganden

Garant Belopp Andel
- - -
Totalt åtagande: 0 Mkr 0%
Frågor eller synpunkter? Du kan nå oss här.