Om erbjudandet

Erbjudande 14 Mkr (100% nyemission)
Säkrad andel (%) 27%
Börsvärde efter notering 77 Mkr
Teckningskurs 5.9 SEK
Sista teckningsdag 2018-11-13
Antal flaggor 2 stycken
Teckningsåtagande 4 Mkr
Garantiåtagande 0 Mkr
Emissionskostnad 1 Mkr (7.1% av erbjudandet)
Huvudrådgivare Augment Partners
Certified Adviser/Mentor Augment Partners
Övriga rådgivare Mangold FK

Bolagsfakta vid notering

Bolag Zordix
VD Matti Larsson
Styrelseordförande Malin Jonsson
Omsättning 5 Mkr
Antal anställda 16
Börsvärde efter notering 77 Mkr
Nyckelpersoners ägande 5 miljoner aktier (38.3%)
Antal aktier efter notering 13.05 miljoner
Hemsida www.zordix.com
Huvudkälla Prospekt / Investeringsmemorandum

Storägare

Ägare Innehav Andel
Allscope 29.5 Mkr 38.3%
Johan Svensson 11.5 Mkr 14.9%
IZA Enterprises 3 Mkr 3.8%
Martin Rosell Investments 1.6 Mkr 2.1%

Säljande ägare

Ägare Försäljning Andel
- - -

Teckningsåtaganden

Åtagare Belopp Andel
Ospecifierat 3.8 Mkr 27.1%
Totalt åtagande: 3.8 Mkr 27.1%

Garantiåtaganden

Garant Belopp Andel
- - -
Totalt åtagande: 0 Mkr 0%
Frågor eller synpunkter? Du kan nå oss här.