Teamet

Här är medarbetarna som på heltid eller deltid står bakom IPO-guiden.

  • Björn Rydell

    E-post: bjorn.rydell@affarsvarlden.se
  • Peter Benson

    E-post: Peter.Benson@affarsvarlden.se

Historia

Upprinnelsen till Affärsvärldens IPO-guide var en diskussion där Spotlights vd Peter Gönczi såg ett behov av en ökad genomlysning av svenska börsnoteringar.

Fredrik Östlind som då var analytiker på Börsplus började sommaren 2017 gå igenom ett stort antal börsnoteringar i syfte att utarbeta en granskningsmetod som både skulle vara robust och ge god vägledning till investerare. Parallellt hade två aktieintresserade IT-studenter, Marcus Modin och Jonathan Andersson, på eget initiativ börjat bygga en databas med arbetsnamnet IPOdata. De båda projekten slogs hösten 2017 samman till vad som nu är Affärsvärldens IPO-guide. IPO-guiden lanserades i Q1 2018.

Kontakt

Ni når oss på ipo-guiden@affarsvarlden.se