Så funkar Årets IPO

Att exponera de sämsta och prisa de bästa är ett sätt att skapa en bättre IPO-sektor. Affärsvärldens IPO-guide kan tack vare en stringent granskning vara en offentlig blåslampa som eldar på rådgivare, börsbolag och andra aktörer i riktning mot högre kvalitet. Därför delar Affärsvärldens IPO-guide ut pris i två grenar:

  • Kursutveckling – Helt enkelt kursutveckling från teckningskurs och framåt. Här avses relativ kursutveckling jämfört med OMXS30. Brytpunkt är 12 månader efter notering eller senast den 30 april 2020 för 2019 års noteringar. Objektivt och enkelt.
  • Kvalitet – En mer subjektiv gren. Juryn väljer vinnare utifrån en helhetsbedömning där juryn väger in tre faktorer. I första hand räknar vi kvalitet som lägsta möjliga antal ”Flaggor”. I andra hand väger vi in kursutveckling eftersom ”marknaden alltid har rätt”. Vid svåra avvägningar och gränsdragningar är det juryns subjektiva omdöme som fäller utslaget.

I var och en av grenarna Kursutveckling och Kvalitet utser juryn:

  • Bästa börsnoteringarna – Varje bolag bedöms efter Kursutveckling respektive Kvalitet.
  • Bästa rådgivarna – Respektive firma bedöms efter medianvärden för de IPO-er där man varit huvudrådgivare. Firmor som under förra året endast varit huvudrådgivare i en notering är utom tävlan. För att undvika orimligt genomslag från enstaka noteringar med extremt bra eller dålig kursutveckling så finns ett tak/golv vid dubbling respektive halvering i kurs (+100% / -50%).

Fördelat på tre storleksklasser:

  • Miljardbolag – Börsvärde vid IPO i miljardklassen. Gränsen dras inte vid 1 000 Mkr utan inkluderar även något mindre bolag med väsentlig omsättning, vinst och ”mogen karaktär”.
  • Småbolag – Bolag med börsvärden som är väsentligt högre än 100 Mkr men som är för små för att klassas som ”miljardbolag”.
  • Mikrobolag – Mycket små bolag med börsvärden runt 100 Mkr och lägre.

Under fliken Årets IPO kan du se alla pristagare för fjolårets noteringar.