Så funkar Årets IPO

Att exponera de sämsta och prisa de bästa är ett sätt att skapa en bättre IPO-sektor. Affärsvärldens IPO-guide kan tack vare en stringent granskning vara en offentlig blåslampa som eldar på rådgivare, börsbolag och andra aktörer i riktning mot högre kvalitet. Därför delar Affärsvärldens IPO-guide ut pris i två grenar:

  • Kursutveckling – Helt enkelt kursutveckling från teckningskurs och framåt. Här avses relativ kursutveckling jämfört med OMXS30. Brytpunkt är 6 månader efter notering eller senast den 31 mars 2022 för 2021 års noteringar*. Objektivt och enkelt.
  • Kvalitet – En mer subjektiv gren. Juryn väljer vinnare utifrån en helhetsbedömning där juryn väger in tre faktorer. I första hand räknar vi kvalitet som lägsta möjliga antal ”Flaggor”. I andra hand väger vi in kursutveckling eftersom ”marknaden alltid har rätt”. Vid svåra avvägningar och gränsdragningar är det juryns subjektiva omdöme som fäller utslaget.

I var och en av grenarna Kursutveckling och Kvalitet utser juryn:

  • Bästa börsnoteringarna – Varje bolag bedöms efter Kursutveckling respektive Kvalitet.
  • Bästa rådgivarna – Respektive firma bedöms efter medianvärden för de IPO-er där man varit huvudrådgivare. Firmor som under förra året endast varit huvudrådgivare i en notering är utom tävlan. För att undvika orimligt genomslag från enstaka noteringar med extremt bra eller dålig kursutveckling så finns ett tak/golv vid dubbling respektive halvering i kurs (+100% / -50%).

Fördelat på tre storleksklasser:

  • Miljardbolag – Börsvärde vid IPO i miljardklassen. Gränsen dras inte vid 1 000 Mkr utan inkluderar även något mindre bolag med väsentlig omsättning, vinst och ”mogen karaktär”.
  • Småbolag – Bolag med börsvärden som är väsentligt högre än 100 Mkr men som är för små för att klassas som ”miljardbolag”.
  • Mikrobolag – Mycket små bolag med börsvärden runt 100 Mkr och lägre.

Under fliken Årets IPO kan du se alla pristagare för fjolårets noteringar.

* Tidigare år gällde 12 månader eller senast 30 april som brytpunkt.