IPO-guidens uppdrag

Intresset för börsnoteringar är stort men bevakningen har stora brister.

  • Ekonomimedia inskränker sig, med undantag för Affärsvärlden, till enstaka nedslag och analyser på ett fåtal större bolag.
  • Banker och mäklare bevakar nästan aldrig nya börsbolag. Undantaget är när de själva är IPO-rådgivare men då är de partiska och håller dessutom sina analyser hemliga för alla utom institutionerna.
  • IR-tjänster som Laika med Investerarbrevet, Nyemissioner.se, IPO.se med flera är ofta informativa och snygga. Men det ska ses som reklam betalat av bolagen själva, inget annat.
  • Betalanalyser har samma trovärdighetsproblem. Det är bolaget som är kunden. Investeraren är snarare produkten.
  • Sociala medier vimlar av bloggar och chattrådar som tar upp även små IPO-er men kvaliteten och ärligheten svajar och det ges aldrig någon samlad bild.

Uppdraget för Affärsvärldens IPO-guide är att granska alla noteringar med investerarnas bästa för ögonen.

IPO-guiden ska vara en självklar hållplats för alla investerare som överväger att teckna aktier i en börsnotering.

IPO-guiden finansieras av Affärsvärlden med Spotlight Stock Market som kommersiell partner. Ett uttalat syfte för IPO-guiden är också att driva på bolag, rådgivare, handelsplatser, investerare och andra marknadsaktörer mot högre kvalitet.