Prostatype Genomics mot notering med AI-drivet läkemedel mot prostatacancer

Framtiden är nu. I alla fall om vi lyssnar till Fredrik Persson, vd för det AI-drivna läkemedelsföretaget Prostatype Genomics. Bolaget som är en avknoppning från Cancer Center Karolinska är ett resultat av 10 års undersökande forskningsarbete inom prostatacancers genomik. Nu siktar bolaget på notering med målet att kommersialisera produkten Prostatype

Från forskning till klinisk verklighet

”Idag finns det gedigen data, bland annat från USA, där det finns studier som visar att 97% av diagnostiserade prostatapatienter överlever sin prostatacancer. Prostatacancer är därmed sällan livshotande så länge metastaser inte utvecklas och cancern noggrant följs upp. Trots denna vetskap radikalbehandlas en stor del patienter som diagnostiserats med prostatacancer. Antingen opereras man, får kemoterapi, strålas eller så får man hormonbehandling. Ingen av dessa behandlingar är särskilt trevliga i och med dess biverkningar. Biverkningar som i många fall leder till impotens och inkontinens. Det här medför stora psykiska problem för den drabbade. Med Prostatype kan vi genom Artificiell intelligens och med stor träffsäkerhet avgöra om en patient överhuvudtaget behöver behandlas”, säger Fredrik Persson, vd för bolaget.

Teckningstid: 17 september 2020-1 oktober 2020

Teckningskurs: 9,65 SEK

Emissionsvolym: 42,3 MSEK

Minsta teckningspost: Minsta teckningspost är 520 units vilket motsvarar 5 018,00 SEK. Därefter sker teckning i valfritt antal units

Fredrik Persson, VD Prostatype Genomics.

Prostatype Genomics grundades 2007 och efter flera år av forskningsarbete finns det idag en helt färdig och CE-märkt produkt som kan hjälpa majoriteten av de drabbade till ett bättre och mer värdigt liv. Nu tar bolaget sikte på notering på Nasdaq First North Growth Market med fokus på kommersialiseringen.

”Vi är just nu inne i en lanseringsperiod. Det har varit ett snabbt kast för oss att gå från att länge ha varit ett forskningsbolag till att nu fokusera på det kommersiella. Bakgrundsarbetet som gjorts av hela teamet är fantastiskt. Vi är trygga i vad vi vill och vart vi ska. Planen är inte att bygga en jätteorganisation utan fokus ligger i att arbeta med specialiserade partners på utvalda marknader. Vår produkt ligger i framkant och den behövs där ute. Det känns väldigt bra”, säger Fredrik Persson.

En revolutionerande innovation

Många studier påvisar att AI är mer träffsäker än faktiska läkare på att sätta diagnoser. Detta beror till mångt och mycket på att AI bara blir smartare ju mer data den matas med. Prostatypes system identifierar det genetiska fingeravtrycket för prostatacancer genom att mäta cancerstamcellernas genuttryck i det vävnadsprov som redan tagits i samband med diagnostiseringen. Genom att sedan kombinera det genetiska fingeravtrycket med övrig information från diagnosen beräknas en så kallad P-score. Denna P-score ger sedan ett mått på hur aggressiv eller icke-aggressiv cancern är, vilket underlättar valet av optimal behandling för varje patient på individnivå.

”I grund och botten landar vi hos patienten och de i många fall onödiga behandlingar som ges. Behandlingar som medför biverkningar vilka kan upplevas värre än sjukdomen i sig. Det är trots allt så att vissa patienter inte behöver behandlas utan klarar sig utmärkt med enbart kontinuerlig uppföljning. Vi har sett att en tredjedel av alla cancerpatienter omvärderas efter användning av Prostatype. Detta är både skrämmande och fantastiskt då det visar på behovet av mer individanpassade biomarkörer. Prostatype Genomics kan vara med och bidra till ett bättre och mer värdigt liv för de drabbade. Prostatype är en revolutionerande produkt. För forskningen inom prostatacancer är framtiden nu”, avslutar Fredrik Persson.

Läs mer här.