Välkommen, du har tillgång till Premium-materialet via ett samarbete med Telia Zone!

EQT värt en chans

2019-09-18 07:30
Blasieholmen i Stockholm, där EQT har sitt kontor. Foto: Igor Sinitsyn / Alamy

ANALYS EQT går till börsen med en värdering i linje med sina noterade konkurrenter. Aktien är värd att teckna, men för att det ska vara intressant att hålla kvar den behöver den framgångsrika historien upprepas.

TECKNA Ett av världens större private equity-bolag, EQT, ska noteras i Stockholm i nästa vecka och släpper inför börsdebuten en mindre mängd aktier. En nyemission tillsammans med att en del delägare säljer lite av sina befintliga aktieinnehav ger inte en större initial free float i EQT:s aktie än endast dryga 21 procent, givet att det blir övertilldelning.

Övertilldelning är det sannolikt att det blir och Affärsvärlden räknar dessutom med att noteringskursen hamnar på maxnivån 68 kronor, eller strax därunder. Intresset är stort, bolaget välkänt och kan dessutom tillföra en ny sektor i många portföljer.

I Norden är det egentligen bara finska Capman som är jämförbart, men samtidigt är det bolaget bra mycket mindre. Utanför Norden finns exempelvis schweiziska Partners Group samt amerikanska Blackstone och KKR.

EQT har idag drygt 40 miljarder euro under förvaltning i främst private equity- och infrastrukturfonder. Intäkterna kommer från dels förvaltningsavgifter, dels så kallad carried interest, en form av vinstdelning när avkastningen i en fond når upp över en viss tröskelnivå.

Idag kommer nästan hela intäkten från avgifter och summan har ökat radikalt efter att EQT först stängde sin senaste private equity-fond, EQT VIII, på 10,8 miljarder euro förra året och därefter sin fjärde infrastrukturfond på 9 miljarder euro i våras.

De två nya jättefonderna står för nästan hälften av kapitalet och är helt avgörande för aktiens utveckling på medellång och lite längre sikt. Historiskt har EQT haft en bra utveckling i sina fonder, med en genomsnittlig internavkastning på 19 procent. Man har också hela tiden lyckats resa nya fonder som ökat i storlek med hjälp av ett bra track record.

Med senaste fonderna har EQT tagit klivet upp i högsta divisionen. En fråga för EQT såväl för som branschen är om det går att fortsätta att öka storleken på fonderna nämnvärt. EQT växer dock på andra håll, genom breddning av verksamheten, både geografiskt och i genom fler förvaltningsinriktningar. Det gör att det finns tillväxt att hämta i ökat förvaltat kapital även om de nästa huvudfonderna bara blir något större än de nuvarande.

Idag kommer endast 2 procent av intäkterna från vinstdelning, men ambitionen är att andelen ska öka till 25–30 procent vilket, givet att avgiftsintäkten är stabil, i sig innebär bra tillväxt.

Det hänger dock på att man lyckas prestera i de fyra stora fonderna, där vinstdelningen framförallt ska hämtas. Här har EQT en andel på 30 procent för EQT VII, 25 procent för EQT VII, 36,4 procent för EQT Infrastructure IV och 25 procent för Infrastructure III.

Ingen av de nämnda storfonderna har ännu börjat generera vinstdelning i någon större utsträckning, men bör kunna göra det från nästa år eller året därefter.

En andel på 25–30 procent av intäkterna på medellång sikt innebär minst 150–180 miljoner euro per år. Det förefaller väldigt ambitiöst, då dagens två stora fonder tillsammans skulle ge en carried interest på totalt cirka 180 miljoner euro över fondernas hela livslängd, givet att börsbolaget EQT får 35 procent av vinstdelningen och att man når 2,4 gånger insatt kapital, vilket ligger i linje med historiska prestationer.

Men även så bör intäkt och vinst kunna öka de närmaste åren, dels på grund av att fler fonder sjösätts som genererar avgifter, dels att vinstdelningen ökar.

Med Affärsvärldens prognos för 2019 landar EQT:s p/e-tal på omkring 27, vilket ligger i linje eller lite i överkant jämfört med till exempel Partners Group, Blackstone och KKR. EQT har dock sannolikt bättre tillväxtmöjligheter, vilket kan motivera en lite högre värdering.

Efterfrågan på EQT-aktier lär samtidigt bli stor, både från svenska och utländska institutioner och inte minst alla fonder med fokus på noterad private equity. Det borgar för en bra start för aktien, som också får stöd av en stabil finansiell utveckling de närmsta åren.

Testet kommer när de fyra största fonderna börjar leverera resultat. Det ska generera carried interest, men om resultatet blir klent så är också framtida fonder och avgiftsflöden i fara, då det hittills gedigna intresset för EQT:s fonder kan avta. Även om EQT:s starka historik talar för att den risken är begränsad rör sig samtidigt bolaget i delvis ny terräng med de nya stora fonderna. Affärsvärldens råd blir ändå att teckna sig.

Jan Lindroth

Mest läst

Premiumnyheter

Aktuellt inom