Välkommen, du har tillgång till Premium-materialet via ett samarbete med Telia Zone!

Godis framför ekomat

2019-04-10 18:00

Midsona växer snabbt via förvärv, men skuldsättningen är hög och tillväxten inom ekologiska livsmedel saktar in. Affärsvärlden ser bättre alternativ i matbutiken.

VÄNTA Konsumentvaruföretaget Midsona fick tummen upp kring såväl 29 kronor i nummer 20/2016 som kring 38 kronor i nummer 50–52/2016 – båda köpråd som föll väl ut. I nummer 45/2017 sänktes dock rekommendationen ett snäpp på 53 kronor. Kortsiktigt ett dåligt beslut, då aktien rusade vidare till 77 kronor. Därefter har luften dock gått ur aktien, som nu är tillbaka vid dryga 50-lappen.

Sedan förra analysen har Midsona uttalat ambitionen att bli ledande inom ekologiska produkter i Europa. Det första steget utanför Norden togs via tyska Davert förra våren, ett förvärv på drygt en halv miljard som tillfört över 600 miljoner kronor i omsättning.

På den negativa sidan tappades distributionen av Alpros produkter, värd nära 250 miljoner i årlig intäkt, sedan partnern köpts upp av Danone. Tappet vägs bara delvis upp av ett nytt nordiskt distributionsavtal med HRA Pharma värt drygt 100 miljoner per år.

Aktiens svaghet sedan årsskiftet ska ses i ljuset av att fjärde kvartalet var svagt. Bakom en förvärvsdriven intäktstillväxt på hela 32 procent var den organiska tillväxten negativ och ebitda-resultatet stannade på oförändrat. På ”utmanande” marknader i Sverige och Finland bromsar tillväxten för ekologiska livsmedel in rejält och i Danmark hårdnar konkurrensen. Att allt fler varumärken hakar på ekotrenden och vill slåss om en ekologisk marknad som inte växer lika snabbt längre är illavarslande. Lägg därtill press från såväl valuta som stigande råvarupriser.

Midsonas ledning försöker möta utvecklingen med prishöjningar och ett sparprogram som ska spara cirka 40 miljoner kronor per år, med full effekt från 2021. Det är likaså tydligt att ledningen vill fortsätta förvärvsresan, men givet en nettoskuld/justerat ebitda-kvot på höga 4,4 vid årsskiftet är utrymmet minst sagt begränsat, om inte eventuella förvärv betalas med nytryckta aktier.

Affärsvärldens prognoser uppdateras med låg organisk tillväxt de närmsta två åren, men en hygglig lönsamhetsförbättring drivet av prishöjningar, besparingar och synergier från förvärv. På 15–16 gånger 2019–2020 års rörelseresultat (ev/ebit) blir multiplarna då alltför höga för att göra aktien attraktiv.

Ett mer aptitligt branschalternativ är konfektyrcaset Cloetta, som trots klart starkare varumärken och större förvärvsutrymme från lägre skuldsättning handlas kring ev/ebit 13 på – i Affärsvärldens ögon – alltför försiktiga konsensusprognoser. Ekologiska Midsona får vänta.

Johan Högberg

Mest läst

Premiumnyheter

Aktuellt inom