Välkommen, du har tillgång till Premium-materialet via ett samarbete med Telia Zone!

Gul lampa i belysningsbolaget

2018-10-10 18:00
Belysningsföretaget Fagerhult har i dag i stort sett hela sin försäljning inom led.

Fagerhult har haft ett tungt år på börsen efter en tidigare hausseartad omvärdering av bolagets värderingsmultiplar. Tillväxtutsikterna är relativt ljumma på ett års sikt liksom värderingen, och vi avvaktar därför ett bättre ingångsläge.

VÄNTA. Belysningsbolaget Fagerhult har haft en mörk utveckling på börsen det senaste dryga året. Aktien som i juni 2017 kostade nästan 130 kronor kostar i dag runt 80 kronor. Under samma period har bolaget utvecklats hyggligt, även om den organiska tillväxten har varit svag. Rörelseresultatet under de senaste tolv månaderna är till exempel drygt 11 procent högre än under de föregående tolv månaderna.

Det som har hänt är att aktien åkt retur på resan som tog den från 50 kronor i början av 2016 till 130 kronor i juni 2017. Då expanderande p/e-multipeln från cirka 15, vilket är lite för lågt, till cirka 30, vilket är för högt. I dag handlas aktien strax under p/e 19 på rullande tolv månader, vilket givet var bolaget och konjunkturen befinner sig är ungefär rättvist i Affärsvärldens ögon.

Belysningsbranschen har under de senaste åren genomgått sitt största teknikskifte sedan 40-talet, då led har slagit igenom på bred front. Tekniken, som belönades med Nobelpriset i fysik 2014, innebär i första hand lägre energiförbrukning, vilket placerar den i linje med viktiga och starka hållbarhetstrender. Därutöver innebär den långa livstiden och kompaktheten att belysning nu kan placeras på platser som tidigare av olika skäl, som till exempel underhåll, var opraktiska.

Fagerhult har klarat av övergången till den nya tekniken på ett galant sätt och har i dag i stort sett hela sin försäljning inom led. Men även om övergången är avklarad ur belysningsbolagens perspektiv finns det fortfarande mycket kvar att göra på marknaden. Enligt Fagerhult har bara runt 10 procent av den installerade basen hittills gått över till led.

Ett annat begynnande teknikskifte för branschen är smartare styrning av belysningen. Till exempel att utomhusbelysningen anpassar sig till hur ljust det är ute och att inomhusbelysning känner av om det är folk i lokalen. Fagerhult rustar för att klara även denna omställning och sjösatte i samband med den nya strategin i slutet av 2016 ett teknikområde som ska komplettera de tre produktområdena. I dagsläget säljs ungefär 10 procent av bolagets produkter med någon sorts smart styrning.

Trots teknikskiftena är belysning en mogen marknad med svag tillväxt. I stort sett följer den byggkonjunkturen, som på lång sikt drivs av trender som ökad urbanisering och växande städer. Den organiska tillväxten har varierat för Fagerhult – ett bra år har ofta följts av ett svagare – men har de senaste fem åren legat strax under 5 procent. Fjolåret låg dock under det snittet och under årets första sex månaderna har den organiska tillväxten till och med varit negativ. Och framåt lär inte konjunkturen på bolagets viktigaste marknader i Nordeuropa och Storbritannien ge mer stöd än nu.

Eventuell tillväxt de kommande åren måste således komma från förvärv. Fagerhult har en stark förvärvshistorik i en fragmenterad bransch, men i närtid medger balansräkningen, där nettoskuldsättningsgraden uppgick till 1,3 gånger vid halvårsskiftet, inga större utsvävningar.

Affärsvärldens syn på aktien kan sammanfattas i att dagens värdering är rättvis. Bolaget har historiskt lyckats växa med strax under 10 procent per år och har under åren haft en stabil lönsamhet. Någon multipelexpansion från dessa nivåer är således inte motiverad. Tillväxtutsikterna ser på ett års sikt inte heller lysande ut, vare sig organiskt eller via förvärv. Därutöver tillkommer en viss osäkerhet, då bolagets mångårige vd Johan Hjertonsson kliver av för att bli vd på huvudägaren Latour. Vänta och köp om aktien faller till runt 65 kronor.

redaktionen@affarsvarlden.se

Andreas Johansson

Mest läst

Premiumnyheter

Aktuellt inom