Hej, tack för din order! Din betalning är nu genomförd och ditt konto verifieras, var god och invänta e-mail med aktiveringslänk för att kunna använda ditt konto.
Välkommen, du har tillgång till Premium-materialet via ett samarbete med Telia Zone!

Köpläge efter kurssvackan

2019-12-18 18:00
MSAB tillverkar och säljer produkter för digital bevissäkring, från till exempel smartphones.

Efter en investeringstung period är teknikbolaget Micro Systemation redo att skörda frukterna. Affärsvärlden tar rygg på insynspersonerna.

KÖP När Affärsvärlden senast synade teknikbolaget Micro Systemation AB (MSAB) i nummer 9/2019 såg vi flera faktorer som talade för aktien, inte minst de goda tillväxtutsikterna.

MSAB är verksamt inom forensisk teknologi, där bolaget huvudsakligen tillverkar och säljer produkter för digital bevissäkring. Då kriminella i hög grad använder mobiltelefoner och smartphones för att kommunicera såg vi en stark underliggande marknadstillväxt, eftersom behovet av sådan typ av bevissäkring växer, inte minst i polisiära ärenden.

Det fanns också saker som talade emot köp i MSAB. Bolaget hade haft motvind de senaste kvartalen: tillväxten i lokala valutor var negativ och rörelsemarginalen halverades under 2018. MSAB själva menade att det försämrade resultatet berodde på stora investeringar i personal, framför allt inom forskning och utveckling av nya produkter för framtiden. Trots att aktiekursen hade kommit ned till aptitliga nivåer kring 50 kronor avskräckte den negativa resultattrenden i bolaget. Affärsvärlden landade slutligen i att uppsidan för det närmsta året inte var tillräckligt stor för att motivera ett köpråd.

Såhär långt har det varit helt rätt att avvakta med köp i MSAB – aktien är ned drygt 35 procent sedan vänta-rådet. Kursfallet har delvis varit motiverat: både omsättning och rörelsemarginaler tyngdes av ökat fokus på utveckling under följande kvartal, och har således fortsatt nedåt under första hälften av 2019.

Men under årets tredje kvartal vände den negativa trenden. MSAB gick tillbaka till lönsam tillväxt, där rörelsemarginalen kraftigt stärktes till 21,3 procent från att ha varit negativ det första halvåret då bolaget fortsatt anställa mer personal. Under det gångna året har personalstyrkan ökat från 165 till 192 anställda. Försäljningsökningen var dock inte lika imponerande: tillväxten landade på 4,4 procent i kvartalet.

Den svaga tillväxten beror dels på en jämförelsestörande stororder från den franska militären förra året, dels på att bolaget i allt högre grad fokuserar på försäljning av de decentraliserade Frontline-lösningarna. Kort beskrivet ska Frontline-produkterna hjälpa kunderna, till exempel polisen, att bevissäkra mobiltelefoner på plats utan att behöva skicka in till laboratorier för hantering. Med polis och militär som dagens största kundgrupp blir det framför allt än viktigare för MSAB att kunna undersöka digitala enheter snabbt på plats för att inte förlora värdefull tid. Rent finansiellt är det helt rätt av MSAB att fokusera på denna produkt: Frontline är en mjukvarubaserad lösning med hög skalbarhet och bruttomarginaler över 90 procent.

Men målgruppen är trögrörlig. Det tar tid för stora, komplexa myndigheter att ta till sig nya arbetssätt och beteenden, vilket MSAB menar är en av anledningarna till den dämpade tillväxten under året. En större acceptans och användningsvana av dessa produkter skulle inte bara öka tillväxten, utan även lyfta lönsamheten.

Även om inte marknadspotentialen ännu har tagit sig önskat uttryck i MSAB:s räkenskaper, så finns det flera saker som pekar mot ett växande intresse. Ett exempel är ett nytt EU-finansierat projekt, där MSAB är med som enda industriell part bland 19 intressenter, bland annat myndigheter och universitet. Projektet löper över tre år och syftar till att arbeta fram metoder för att bättre kunna hantera digital bevisföring. Även om projektet inte får någon större effekt på MSAB:s räkenskaper så är det positivt att frågan diskuteras på en övergripande nivå och att MSAB får vara med och arbeta fram standarder för Europas polisarbete.

MSAB har trots de förlorade åren lyckats behålla balansräkningen i ett fint skick med låg belåning, inga balanserade utvecklingskostnader och en kassa på 58 miljoner kronor.

Senast vi analyserade MSAB ställde vi oss kritiska till ägarbilden i bolaget. Flera insynspersoner, däribland vd Joel Bollö, hade sålt av stora poster i bolaget och vi efterfrågade nya insiderköp för att motiveras till att investera i MSAB. Under det senaste halvåret har insidertrenden svängt om. Enligt ägardatabasen Holdings har insynspersonerna, bland annat nyss nämnda Bollö, nettoköpt aktier. I förra veckan framkom dock att storägaren Pine Valley minskar sitt ägande i MSAB.

Slutligen är det den låga värderingen som väger över till köp i MSAB. På Affärsvärldens optimistiska prognoser, där bolaget återgår till en årlig tvåsiffrig tillväxttakt, uppskattar vi att MSAB värderas till ett p/e-tal på 12,9 och ett ev/ebit på 8,8 för 2021. Det är väldigt frestande multiplar för ett välskött bolag på en växande marknad. Köp.

Audun Braastad

Madeleine Lundberg

Mest läst

Premiumnyheter

Aktuellt inom