Välkommen, du har tillgång till Premium-materialet via ett samarbete med Telia Zone!

Nära fullvärderat bygge

2019-09-04 18:00

Skanskas vd Anders Danielsson verkar kunna infria löftet om en lönsammare byggverksamhet. Men efter en kursuppgång på nästan 30 procent har börsen redan prisat in en stor del av framgångarna.

VÄNTA Affärsvärlden satte i december förra året köp på Skanska i nr 49/2018. Tesen var i korthet att aktiemarknaden i för stor utsträckning prisat in problemen i den amerikanska byggverksamheten. Aktien hade då från toppen ett och halvt år tidigare rasat nästan 40 procent till 143 kronor. Bedömningen att börsen överreagerat visade sig stämma, Skanska har sedan dess klättrat 28 procent. Detta trots en för Affärsvärlden, och merparten av aktiemarknaden, överraskande sänkning av utdelningen till 6 kronor per aktie för 2018 från fjolårets 8,25 kronor.

Omvärderingen av Skanska har i huvudsak drivits av bedömningen att det i framtiden blir mindre av negativa överraskningar i form av nedskrivningar i byggprojekt. Långvägaren Anders Danielsson, som tillträdde som vd 1 januari 2018, deklarerade tidigt att en av hans huvudprioriteringar var att få bättre kostnadskontroll i byggverksamheten. Metoden är dels att skapa ett mer decentraliserat företag där större ansvar läggs på affärsenheterna, dels att vara mer selektiv i de byggprojekt som Skanska ger sig in i. Lönsamhet har högre prioritet än tillväxt.

Danielsson har hittills levererat enlig plan. Vinstmarginalen i byggverksamheten steg första halvåret i år till knappt 2,0 procent, fortfarande under målet om 3,5 procent över en konjunkturcykel, men genom att successivt fasa ut byggprojekt i med låg lönsamhet, främst i USA och Polen, ska marginalen gradvis öka, enligt Danielsson. Det verkar trovärdigt, men samtidigt ska man komma i håg att senast som Skanska nådde marginalmålet var 2014, och även med bättre styrning och lägre risknivå lär inte Skanska helt undvika nedskrivningar och kostnadskalkyler som spricker framöver. Eller som en analytiker uttrycker det: det räcker med att bygga en villa för att fatta hur svårt det är.

Skanskas andra del, projektutveckling av bostäder och kommersiella fastigheter, visar fortsatt styrka trots en svagare svensk bostadsmarknad. Försäljningsvinsterna i kommersiella fastigheter, som första halvåret stod för 35 procent av rörelseresultatet är visserligen volatila från kvartal till kvartal, men någon konjunkturell avmattning syns inte än så länge och portföljen med orealiserade vinster fortsätter att öka.

Skanska handlas på nuvarande nivå, 185 kronor, till p/e 14 baserat på analytikerkollektivets snittestimat för 2019 och 2020, vilket är strax under snittet på 15 under perioden 2014–2018. I kalkylerna ligger då en fortsatt återhämtning av vinstmarginalen inom byggverksamheten till runt 2,5 procent 2020 och ett fortsatt stort vinstbidrag, om än inte på samma nivå som rekordåret 2018, från kommersiell fastighetsutveckling, som gynnas av de nedjusterade ränteförväntningarna. Med den bilden borde aktien ha lite till att ge, 200 kronor vore en rimlig nivå baserat på den historiska värderingen. Mot det ska ställas risken för att nya garderobslik dyker upp i byggverksamheten, Anders Danielssons mer riskaverta strategi till trots, samt att en kraftig inbromsning i den amerikanska ekonomin får intresset för kommersiella fastigheter att dala.

Sammantaget bedömer Affärsvärlden att potentialen i aktien på nuvarande nivåer är för liten i relation till riskerna och sänkte därför rekommendationen till avvakta.

redaktion@affarsvarlden.se

Fredrik Sandberg/TT

Göran Lind

Mest läst

Premiumnyheter

Aktuellt inom