Välkommen, du har tillgång till Premium-materialet via ett samarbete med Telia Zone!

Svenska banker seglar ifrån europeiska

2019-01-08 16:10

KOMMENTAR Kursfall, svensk bostadsfrossa och hög hushållskuldsättning till trots: de svenska bankernas premiumvärdering i förhållande till banksektorn i Europa har ökat kraftigt det senaste året.

Höstens och vinterns börsoro har nästan undantagslöst dragit med sig alla bolag och sektorer på aktiemarknaden. De svenska storbankerna har fallit med runt 10 procent sedan oron startade i början av oktober, i fallet Nordea (nu med huvudkontor i Finland) är nedgången den dubbla. På ett års sikt är fallen, med undantag för Swedbank, större. I jämförelse med den europeiska banksektorn framstår dock svenska banker som något av en "safe haven".

Svenska banker i allmänhet, och Handelsbanken i synnerhet, har länge värderats högre än sina europeiska branschkollegor, räknat på prognosticerat p/e-tal för nästkommande år. I de glada tider som rådde för bara ett år sedan var dock premiumvärderingen nere i bara någon procent, jämfört med Europas 20 största banker sett till börsvärde. I dag ligger svenska banker drygt 30 procent över i värdering. Slutsatsen blir densamma om man jämför med MSCI:s breda bankindex, svenska bankers premiumvärdering har gått från 5 till 35 procent på bara ett år.

En rimlig förklaring står att finna i den bild som bland andra kreditvärderingsföretaget  Moody’s målar upp, där man förväntar sig att andelen med dåliga lån inom det svenska banksystemet håller sig bland de lägsta i hela Europa. "Bankernas långivningspolicyer, starka kapitalpositioner och robusta lönsamhet skyddar dem mot oväntad större försämring i tillgångskvaliteten", skriver Moody's.  Förenklat ökar också de europeiska bankernas värdering med det geografiska avståndet till problemens Italien och enskildheter som Danske Banks penningtvättsskandal har även drabbat andra mer än svenska banker.

Premiumvärderingen närmar sig nu de nivåer som rådde när eurokrisen härjade som värst 2011, då de svenska storbankerma p/e-talsmässigt värderades drygt 40 procent över de 20 största europeiska bankerna. Det är dock fortfarande långt ner till vinstmultiplarna när EU:s skuldkris var som värst: de stora Europabankerna värderades då till drygt 5 gånger vinsten mot drygt 8 i dag. De svenska bankerna var 2011 nere i p/e-tal på cirka 7,5 mot dagens knappa 11. En pessimistiskt tolkning är alltså att fallhöjd fortfarande finns.

Missa inga uppdateringar från Affärsvärlden Analys+. Följ oss på Twitter: @AFV_analysplus

Har du frågor eller synpunkter rörande tjänsten? Maila oss på: analysplus@affarsvarlden.se

Göran Lind

Mest läst

Premiumnyheter

Aktuellt inom