ACQ Bure släpper första delårsrapporten efter börsnoteringen

Spac-bolaget ACQ Bure rapporterar som förväntat inga intäkter i första kvartalet 2021. Jämförelsetal saknas då bolaget startades den 26 oktober 2020.
ACQ Bure
ACQ Bure med investmentbolaget Bure som initiativtagare är Sveriges första SPAC. ACQ är här förkortning för engelskans acquisition (förvärv). ACQ:s målsättning är att inom 36 månader förvärva ett onoterat bolag.
Nettoomsättningen uppgick till noll miljoner kronor.

Rörelseresultatet blev -0,6 miljoner kronor.

Resultatet före och efter skatt var -0,6 miljoner kronor, motsvarande -0,02 kronor per aktie.

ACQ Bure började handlas på Nasdaq Stockholm den 25 mars. Nyemissionen var på 3 480 miljoner kronor före avdrag för kostnader på 50 miljoner kronor avseende etableringskostnader och rådgivningskostnader kopplade till bolagets notering.

– I samband med börsnoteringen kapitaliserades bolaget med 3,5 miljarder kronor. Målsättningen är att inom 36 månader hitta ett målbolag att förvärva. Vi kommer leta efter ett hållbart nordiskt kvalitetsbolag med ett bolagsvärde uppgående till 3-7 miljarder kronor, kommenterar vd Henrik Blomquist i delårsrapporten. Han är även vd för investmentbolaget Bure som är storägare i ACQ Bure.

ACQ Bure, Mkr Q1-2021
Nettoomsättning 0,0
Rörelseresultat -0,6
Resultat före skatt -0,6
Nettoresultat -0,6
Resultat per aktie -0,02