Alimak justerar finansiella mål

Hissbolaget Alimak, som i dag håller virtuell kapitalmarknadsdag, bekräftar fokus på lönsam tillväxt och justerar finansiella mål på medellång sikt. Även utdelningspolicyn har uppdaterats och bolaget lanserar också ett nytt hållbarhetsmål.
Alimak
Foto: Alimak
”Vi har en tydlig vision och strategi för att ta vara på hela den potential för värdeskapande som finns för koncernen. /…/. Vi har en stark finansiell ställning och kan investera i tillväxtfrämjande aktiviteter, inklusive M&A”, säger Ole Kristian Jødahl, VD och koncernchef, i ett pressmeddelande inför kapitalmarknadsdagen som startar klockan 13.00.

De uppdaterade finansiella målen och utdelningspolicyn är enligt följande:

* På medellång sikt är målet att ha en genomsnittlig årlig intäktstillväxt på 5-7 procent.
(tidigare mål: Koncernens mål på medellång sikt är att ha en genomsnittlig årlig organisk intäktstillväxt på minst 6 procent).

* Koncernens mål på medellång sikt är att nå en operativ ebita-marginal på 14-16 procent (tidigare mål var minst 15 procent).

* Bolaget ska upprätthålla en effektiv kapitalstruktur med en nettoskuld runt två gånger ebitda. Kapitalstrukturen ska vara flexibel och möjliggöra strategiska initiativ (målet är oförändrat).

* Bolaget har som mål att ge en utdelning på 40-60 procent av sin nettovinst till aktieägarna
(tidigare mål var utdelning på cirka 50 procent).

* Bolagets nya hållbarhetsmål: Att reducera CO2-footprint med 30 procent i värdekedjan till 2025.

Dela:

Kommentera artikeln

I samarbete med Ifrågasätt Media Sverige AB (”Ifrågasätt”) erbjuder Afv möjlighet för läsare att kommentera artiklar. Det är alltså Ifrågasätt som driver och ansvarar för kommentarsfunktionen. Afv granskar inte kommentarerna i förväg och kommentarerna omfattas inte av Affärsvärldens utgivaransvar. Ifrågasätts användarvillkor gäller.

Grundreglerna är:

  • Håll dig till ämnet
  • Håll en respektfull god ton

Såväl Ifrågasätt som Afv har rätt att radera kommentarer som inte uppfyller villkoren.