Amasten ökade förvaltningsresultatet

Fastighetsbolaget Amasten redovisar ökat förvaltningsresultat under fjärde kvartalet. Ingen utdelning föreslås för stamaktieägarna.
Amasten äger främst hyresbostäder i medelstora städer som Örebro, Norrköping, Nyköping och Sundsvall. Men också mindre tätorter så som Motala, Tranås, Järna och Timrå. Fastighetsbeståndet är värt drygt 8 miljarder kronor.
Hyresintäkterna uppgick till 149,3 miljoner kronor (127,8), en ökning med 16,8% mot föregående år.

Driftnettot uppgick till 75,4 miljoner kronor (54,4), en ökning med 38,6% mot föregående år.

Förvaltningsresultatet uppgick till 39,7 miljoner kronor (19,4), en ökning med 104,6% mot föregående år.

Resultatet före skatt var 125,9 miljoner kronor (46,4). Här ingår resultat från bostadsproduktion.

Resultatet efter skatt blev 97,0 miljoner kronor (40,5), en ökning med 139,5% mot föregående år.

Ingen utdelning föreslås för stamaktieägarna, medan preferensaktieägarna får en utdelning om 20 kronor per aktie.

Substansvärde, EPRA NAV, per aktie låg på 7,88 kronor (6,64).

VD Mikael Rånes skriver i en kommentar till rapporten att i Amastens kärnverksamhet, bostadsförvaltning, redovisas ett förvaltningsresultat fastigheter om 150 miljoner kronor för helåret, vilket är mer än en fördubbling jämfört med föregående år.

”Resultatökningen baseras på en välförankrad strategi, engagerade och kompetenta medarbetare samt ett starkt och klokt affärsmannaskap inom företaget”, kommenterar bolagschefen.

Vd:n ser positivt på 2021 då man har för avsikt att växla upp tempot i sin projektutveckling och nyproduktion av hyresrätter.

Amasten, Mkr Q4-2020 Q4-2019 Förändring
Hyresintäkter 149,3 127,8 16,8%
Driftöverskott 75,4 54,4 38,6%
Förvaltningsresultat 39,7 19,4 104,6%
Resultat före skatt 125,9 46,4 171,3%
Nettoresultat 97,0 40,5 139,5%
Substansvärde, EPRA NAV, per aktie, kronor 7,88 6,64 18,7%
Utdelning per aktie, kronor 0