AQ Group minskar omsättningen men ökar rörelseresultatet

Verkstadsbolaget AQ Group redovisar minskande omsättning under fjärde kvartalet jämfört med samma period året innan. Rörelsevinsten ökade och marginalen steg. Ingen utdelning föreslås.
Foto: Chris Cross
Omsättningen sjönk 3,4% till 1 256 miljoner kronor (1 300).

Rörelseresultatet blev 125 miljoner kronor (65), med en rörelsemarginal på 10,0% (5,0).

Resultatet före skatt var 111 miljoner kronor (58).

Bolaget har under perioden mottagit 25 miljoner kronor i stödåtgärder för covid-19, framför allt i
Litauen, Bulgarien och Kanada.

Resultat per aktie hamnade på 5,03 kronor (2,60), vilket innebär en ökning med 93,5% mot föregående år.

Ingen utdelning föreslås (0). Styrelsen kan dock återkomma senare under året och föreslå utdelning. AQ:s balansräkning är stark men osäkerheten kring utvecklingen av pandemin finns fortfarande kvar, skriver bolaget.

Kassaflödet från löpande verksamhet uppgick till 163 miljoner kronor (153).

”Nettoomsättningen återhämtade sig väl under perioden främst drivet av medicinsk teknik och kommersiella fordon. Vi har en liten organisk tillväxt på 0,4% jämfört med fjärde kvartalet förra året. Detta tillsammans med lägre kostnader gav ett bra resultat i perioden där resultat före skatt-marginalen är 8,8%. Vi har i kvartalet även tagit kostnader för att ställa om vår enhet i Mexico där vi har problem med minskande efterfrågan på landsvägsbussar”, skriver bolagets VD Anders Carlsson i rapporten.

AQ Group, Mkr Q4-2020 Q4-2019 Förändring
Nettoomsättning 1 256 1 300 -3,4%
Rörelseresultat 125 65 92,3%
Rörelsemarginal 10,0% 5,0%
Resultat före skatt 111 58 91,4%
Resultat per aktie, kronor 5,03 2,60 93,5%
Kassaflöde från löpande verksamhet 163 153 6,5%
Utdelning per aktie, kronor 0 0