Assa Abloys justerade rörelseresultat något högre än väntat

Låskoncernen Assa Abloy redovisar en omsättning i linje med förväntat under tredje kvartalet. Justerat rörelseresultat blev samtidigt något högre än väntat.
Assa Abloys vd Nico Delvaux.

Omsättningen sjönk 7,5% till 22 225 miljoner kronor (24 034). Utfallet kan jämföras med Factset analytikerkonsensus som låg på 21 801. Den organiska tillväxten var -5%.

Rörelseresultat, exklusive omvärderings-post, utföll på 3 593 miljoner kronor (3 894), väntat enligt Factset var 3 072, med en justerad rörelsemarginal på 16,2% (16,2). Resultatet inkluderar en rörelseintäkt om 252 miljoner kronor från avyttring av viss verksamhet.

Exkluderat i det justerade rörelseresultatet är en omvärdering till marknadsvärde av agta record (ett aktieägande i intresseföretag), uppgående till 1 910 miljoner kronor.

Resultatet före skatt, exklusive omvärderings-posten, var 3 417 miljoner kronor (3 221).

Resultatet efter skatt, exklusive omvärderings-posten, blev 2 528 miljoner kronor (2 697).

Resultat per aktie hamnade på 2,28 kronor (2,43).

Operativt kassaflöde var 4 407 miljoner kronor (4 401).

”I kvartalet sågs en stark återhämtning för alla divisioner (särskilt EMEA) med den långsammaste återhämtningen inom Global Technologies som fortsätter att påverkas av covid-19 i dess huvudsakliga kundsegment”, säger VD Nico Delvaux i en kommentar.

Styrelsen har, som ett resultat av den förbättrade ekonomiska utvecklingen, beslutat att föreslå en andra utdelning på 1,85 kronor, vilket ger en total utdelning om 3,85 kronor som
ursprungligen föreslogs i början av året innan utbrottet av covid-19.

”Slutligen skulle jag vilja informera om att vi lanserar ett nytt hållbarhetsprogram med ambitiösa mål för 2025 samt att vi ansluter oss till Science-Based Targets klimatinitiativ, vilket anpassar oss till Parisavtalet. Detta visar på vår vilja att leda vår bransch mot en mer hållbar framtid och kommer ytterligare att förbättra vår konkurrenskraft med hållbara produkter, lösningar samt även operationellt”, säger Delvaux.

Assa Abloy, Mkr Q3-2020 Konsensus Förändring mot konsensus Q3-2019 Förändring
Nettoomsättning 22 225 21 801 1,9% 24 034 -7,5%
Rörelseresultat, justerat 3 593 3 072 17,0% 3 894 -7,7%
Rörelsemarginal, justerad 16,2% 14,1% 16,2%
Resultat före skatt 3 417 3 221 6,1%
Nettoresultat 2 528 2 697 -6,3%
Resultat per aktie, kronor 2,28 2,43 -6,2%

Konsensusdata från Factset