Attendo ökade vinsten under tredje kvartalet

Vård- och omsorgsbolaget Attendo redovisar en ökad omsättning och vinst under det tredje kvartalet jämfört med året innan.
Attendo
Henrik Montgomery/TT

Omsättningen steg 9,3% till 3 260 miljoner kronor (2 983). Organisk tillväxt var 5,6% och förklaras primärt av en ökad nettoomsättning i Finland inom framförallt äldreboenden.

Ebita-resultat blev 319 miljoner kronor (269), med en ebita-marginal på 9,8% (9,0).

Justerat ebita-resultat blev 208 miljoner kronor (162). De negativa coronaeffekterna uppskattas till cirka 30 miljoner kronor (40), främst i Attendo Skandinaviens äldreboenden. Dessa kom samtidigt att delvis kompenseras av att bolaget erhöll 6 miljoner kronor under kvartalet i kompensation för merkostnader till följd av pandemin hänförliga till 2020.

Rörelseresultatet blev 306 miljoner kronor (249), med en rörelsemarginal på 9,4% (8,3).

Resultatet före skatt var 135 miljoner kronor (83). Resultatet efter skatt blev 95 miljoner kronor (64), och per aktie 0,58 kronor (0,40).

”I Skandinaven ser vi en positiv trend där försäljningen återgår till det normala, även om det kommer dröja ytterligare innan vi är tillbaka på normal beläggningsnivå. Efterfrågan i Finland är fortsatt god men brist på sommarvikarier till följd av hög efterfrågan på personal till covid-testning och vaccinationscentraler har hindrat oss från att belägga så många platser som efterfrågats. Det har också lett till ökade personalkostnader över sommaren”, säger VD Martin Tivéus.

Attendo, Mkr Q3-2021 Q3-2020 Förändring
Nettoomsättning 3 260 2 983 9,3%
EBITA 319 269 18,6%
EBITA-marginal 9,8% 9,0%
EBITA, justerat 208 162 28,4%
Rörelseresultat 306 249 22,9%
Rörelsemarginal 9,4% 8,3%
Resultat före skatt 135 83 62,7%
Nettoresultat 95 64 48,4%
Resultat per aktie, kronor 0,58 0,40 45,0%