Balco vänder till förlust

Balkongtillverkaren Balco redovisar minskad omsättning och vänder till en förlust i det fjärde kvartalet jämfört med året innan. Bolaget föreslår ingen utdelning.

Omsättningen sjönk 19,2% till 269 miljoner kronor (333). Försäljningen består av segmenten för renovering och nybyggnation. Båda hade lägre försäljning under perioden.

”Omsättningsminskningen inom nybyggnation kommer främst från maritim där projekten har förskjutits framåt i tid, medan den lägre orderingången under året har påverkat renoveringssegmentets omsättning negativt”, skriver bolaget.

Rörelseresultatet blev 3 miljoner kronor (38), med en rörelsemarginal på 1,1% (11,4).

Justerat rörelseresultat utföll på 22 miljoner kronor (38), med en justerad rörelsemarginal på 8,2% (11,4).

Resultatet efter skatt blev -5 miljoner kronor (26), och per aktie -0,23 kronor (1,21).

Operativt kassaflöde uppgick till 71 miljoner kronor (100).

Orderingången landade på 230 miljoner kronor (352), en minskning med 34,7% mot föregående år.

”Den fortsatt höga smittspridningen av covid-19 i länderna där vi är verksamma samt förlängda och nya restriktioner har påverkat orderingång, omsättning och resultat i fjärde kvartalet och kommer även att påverka kommande kvartals omsättning och resultat”, säger VD Kenneth Lundahl.

Han säger vidare att beläggningen inom produktion och projektorganisation har påverkats negativt av den lägre orderingången sedan mars och från och med början i år har korttidspermittering införts inom vissa delar av organisationen och i några av de länder där Balco är verksamma.

Ingen utdelning föreslås (0). Utdelningen uteblir på grund av den minskade beläggningen under första halvåret och att personal permitterats med start i januari. Styrelsen håller öppet för att sammankalla en extra bolagsstämma senare i år för ett beslut kring utdelningen.

Balco, Mkr Q4-2020 Q4-2019 Förändring
Orderingång 230 352 -34,7%
Nettoomsättning 269 333 -19,2%
Rörelseresultat 3 38 -92,1%
Rörelsemarginal 1,1% 11,4%
Rörelseresultat, justerat 22 38 -42,1%
Rörelsemarginal, justerad 8,2% 11,4%
Nettoresultat -5 26
Resultat per aktie, kronor -0,23 1,21
Utdelning per aktie, kronor 0 0